“JP BH Pošta” d.o.o Sarajevo kao javni poštanski operater u BiH dobilo je obavještenje od strane ovlaštenog poštanskog operatera China Post iz Kine da su dobili nalog da se vrši dezinfekcija svih poštanskih pošiljaka koje su porijeklom ili su bile u tranzitu preko centra prerade Wuhan. Takođe imamo informaciju da su avio kompanije Lufthansa, British Airways, Air France, American Airlines, Turkish Airlines obustavile letove za i iz Kine, pa se očekuje i smanjen promet međunarodnih pošiljaka iz Kine.

“JP BH Pošta” d.o.o Sarajevo nije obustavilo preuzimanje, preradu i uručenje poštanskih pošiljaka porijeklom iz Kine, ali jeste prijem svih vrsta pošiljaka na šalterima do 1.03.2020. godine iz razloga nemogućnosti otpreme pošiljaka avio prevozom zbog otkazivanja letova.

Takođe nas je ovlašteni poštanski operater Japana obavijestio da je zbog otkazivanja letova između Japana i Kine došlo do koncentracije velikog broja EMS pošiljaka i poštanskih paketa adresiranih za Kinu. Ovo uzrokuje velike zastoje u preradi u sorting centrima jer prekomjeran broj koncentrisanih pošiljaka pravazilazi kapacitet postojećih sorting centara u Japanu.

Prethodno smo saopštili javnosti da nas je ovlašteni poštanski operater Hong Konga obavijestio o tome da je njihova Vlada takođe preduzela odgovarajuće mjere u cilju spriječavanja širenja Korona virusa što dovodi do zastoja u preradi međunarodnih poštanskih pošiljaka u otpremi i prispijeću.

BH Pošta će u narednom periodu obavještavati korisnike o poštanskom prometu sa Kinom kako bi što bolje bili informisani o novonastaloj situaciji izazvanoj širenjem Korona virusa. Očekujemo i obavijesti Svjetskog poštanskog saveza koje ćemo javnosti blagovremeno prenositi.