Newzealand2
Newzealand2
Newzealand2

Ovlašteni poštanski operater Novog Zelanda obavijestio nas je da su na osnovu nove politike Vlade Novog Zelanda koja se odnosi na nošenje vatrenog oružja, sljedeće pošiljke strogo zabranjene za uvoz u njihovoj državi: vatreno oružje i dijelovi vatrenog oružja.

Sve pošiljke koje sadrže vatreno oružje ili dijelove vatrenog oružja biće zaplijenjene.