Saudi Post Logo
Saudi Post Logo
Newzealand
Saudi Post Logo Newzealand

Ovlašteni poštanski operater Saudijske Arabije obavijestio nas je da će ubuduće za poštanske pošiljke koje sadrže robe otpremljene u Saudijsku Arabiju od primaoca naplaćivati PDV po stopi od 5% od ukupne vrijednosti. Ovaj porez će se primjenjivati na sve pošiljke, bez izuzetka, koje sadrže robe otpremljene za Saudijsku Arabiju (pisma, paketi, EMS pošiljke) bez obzira na njihovu namjenu.

Pošta Novog Zelanda obavijestila nas je o pošiljkama strogo zabranjenim za uvoz u njihovu državu. To su: zabranjeni noževi i oružje sa oštricom (patent noževi, džepni noževi, mačevi i sl.), luk i strijele, defanzivni hemijski dozatori (sprejevi, suzavac i slično), električni šokeri itd., zatim kanabis i sjeme kanabisa kao i uređaji za pušenje metamfetina, lijekovi koji sadrže pseudofedrin, te materijal nepoželjnog sadržaja (kao što su nedozvoljeni i nemoralni predmeti) sadržani na videotrakama, filmovima, snimkama, CD-ROM-ovima i sl.