Turkish 3
Turkish 3
Turkish 2
Turkish 3 Turkish 2

Obavještavamo naše korisnike da je avio prevoznik Turkish Airlines privremeno obustavio prenos poštanskih zaključaka u periodu od 04.-20.04.2019. godine na relaciji Sarajevo-lstanbul. Razlog obustave je selidba na novi aerodrom u Istanbulu. “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo je bilo primorano izvršiti preusmjeravanje otpreme zaključaka putem drugih avio kompanija na alternativne rute otpreme koje znače i korištenje više tranzita, a što će imati za posljedicu kašnjenja prenosa i uručenja do odredišnih zemalja za sve vrste poštanskih pošiljaka.