Ovlašteni poštanski operateri Italije i Švicarske objavijestili su nas da će opština Campione d’Italia i oblast jezera Lugano od 1. januara 2020. godine biti uključene u carinsku teritoriju Evropske Unije. Istovremeno ova oblast će biti isključena iz Švicarske carinske teritorije. S tim u vezi, sve pošiljke koje su adresirane na ovu oblast prerađivaće i dostavljati ovlašteni poštanski operater Italije što znači da trebaju biti uključene u zaključke za IMPC Italija. Od tog datuma koristiće se novi poštanski broj, (22061 Campione d’Italija, ITALY), dok stari poštanski broj za Švicarsku 26911 više neće važiti.