03

Ovlašteni poštanski operater Velike Britanije obavijestio je sve poštanske operatere da se od 7. avgusta 2017. godine uvodi nova jedinstvena naknada za carinski pregled paketa. Riječ je o paketima koji podliježu uvoznom carinskom pregledu u iznosu od 11,25 funti za sve vrste poštanskih paketa koji se uvoze u Veliku Britaniju, bez obzira da li je riječ o običnim ili paketima sa posebnim rukovanjem.

Za pakete koje sadrže robe čija je vrijednost veća od 1.000 Eura ova naknada iznosi 25.00 funti.