Najljepse Pismo 3
Najljepse Pismo 3
Najljepse Pismo 3

Organizatori takmičenja za Bosnu i Hercegovinu su „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Pošte Srpske a.d. Banja Luka i Hrvatska pošta d.o.o. Mostar. Osim pobjedničkog pisma, koje će biti izabrano da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom takmičenju, Stručni žiri će i ove godine izabrati još devet autora najboljih pisama za nagrade, kao i autora najkreativnijeg pisma.
Pozivamo sve osnovne škole u BiH da uzmu učešće u ovom značajnom takmičenju koje se godinama provodi u našoj državi, u organizaciji tri bh. javna poštanska operatera.
U nastavku objavljujemo Propozicije takmičenja koje je propisao UPU, a koje svi učesnici takmičenja trebaju ispoštovati:

PROPOZICIJE

1. Tema: Svjetski poštanski savez je za 48. Međunarodno takmičenje odabrao temu: „Napiši pismo o svom junaku”.
2. Učestvuju: mladi ljudi do 15 godina starosti.
3. Sadržaj pisma: originalni rad dužine od 500 do 1000 riječi.
4. Pismo mora sadržavati sve elemente pisma (mjesto i datum, adresa pošiljatelja i primatelja, početni i završni pozdrav, kao i odgovarajući potpis na kraju).
5. Uz rukopisom napisano pismo potrebno je dostaviti i njegov elektronski prepis urađen na kompjuteru ili pisaćoj mašini.
6. Obavezno je uz pismo dostaviti i sljedeće podatke: ime i prezime učenika, datum rođenja, adresu stanovanja, ime i prezime nastavnika maternjeg jezika, broj riječi u pismu, naziv i adresu škole, brojeve telefona učenika i škole.
7. Datum zatvaranja takmičenja: 5. 4. 2019. godine
8. Pismo s naznakom „Takmičenje u pisanju pisama” treba poslati na jednu od adresa:

HRVATSKA POŠTA d.o.o. MOSTAR
Ured marketinga i korporativnih komunikacija
Tvrtka Miloša b.b.
88000 Mostar

JP BH POŠTA d.o.o.Sarajevo
Služba marketinga
Obala Kulina bana 8
71000 Sarajevo

POŠTE SRPSKE a.d. Banja Luka
Služba za marketing
Kralja Petra I Karađorđevića 93
78000 Banja Luka

9. Svi učenici osnovnih škola u BiH, starosti do 15 godina, imaju pravo učešća na takmičenju. Ukoliko škole prethodno naprave selekciju pisama, molimo da u jednoj koverti ne šalju više od tri pisma.
10. Pisma koja nisu u skladu s propozicijama takmičenja neće biti uzeta u obzir.

  • Stručni žiri će odabrati predstavnika BiH na Međunarodnom takmičenju mladih u pisanju pisama i izdvojiti za posebne pohvale i nagrade još najmanje deset radova. Troje prvoplasiranih učenika bit će nagrađeni novčanim nagradama i tablet računarima, a njihovi nastavnici maternjeg jezika bit će nagrađeni novčanim nagradama. Autori radova od četvrtog do desetog mjesta, također će biti nagrađeni prigodnim poklonima.
  • Svi autori odabranih radova dobit će zbirke maraka sva tri poštanska operatera u BiH. Tu su i nagrade iznenađenja, kao i posebna nagrada za najkreativniji rad.
  • Imena nagrađenih učenika bit će objavljena u medijima, a pobjedničko pismo bit će objavljeno na web stranicama poštanskih operatera u BiH.
  • Nagrade na državnom noviou bit će uručene na prigodnoj svečanosti u Mostaru, u septembru ili oktobru 2019. godine.
  • Sva pobjednička pisma na državnom nivou Svjetska poštanska unija će poslati stručnom žiriju, koji će izabrati tri najbolja rada za zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju, i još najviše pet pisama za posebne pohvale i nagrade.

Kontakt osobe:

  • Hrvatska pošta Mostar – Eugenija Grubeša 036 445 092, eugenija.grubesa@post.ba
  • Pošte Srpske – Milena Kvočka 051 246 093, milena.kvocka@postesrpske.com
  • BH Pošta – Katarina Kamočaji 033 252 658, katarina.kamocaji@posta.ba