Stambilj

Obavještavamo korisnike naših usluga da se, nakon privremenog prekida, u srijedu, 13.05.2020. godine ponovo uspostavlja međunarodni poštanski promet za odredišne zemlje:

– Austrija
– Belgija
– Danska
– Francuska
– Holandija
– Italija
– Norveška
– Švedska.
– Švicarska
– Njemačka
– Velika Britanija.

Na šalterima BH Pošte, za ove zemlje, vršiti će se prijem pismonosnih, a za neke od njih i paketskih pošiljaka, u skladu sa Općim uslovima za pružanje poštanskih usluga i važećim Cjenovnikom.

Poštanski promet sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom i Slovenijom u funkciji je od 08.04.2020. godine. Napominjemo da je usljed virusa Korona u mnogim zemljama u potpunosti obustavljen međunarodni poštanski promet ili obustavom avionskog saobraćaja nije postojala mogućnost otpreme pošiljaka do odredišne države.

Spisak država sa kojima je uspostavljen prijem poštanskih pošiljaka u međunarodnom prometu, možete pronaći OVDJE.