Obavještavamo korisnike naših usluga da se, nakon privremenog prekida, u srijedu, 08.04.2020. godine ponovo uspostavlja međunarodni poštanski promet za odredišne zemlje Srbija i Crna Gora. Na šalterima BH Pošte, za ove zemlje, vršiti će se prijem pismonosnih i paketskih pošiljaka u skladu sa Općim uslovima za pružanje poštanskih usluga i važećim Cjenovnikom.

Napominjemo da je usljed virusa Korona u mnogim zemljama u potpunosti obustavljen međunarodni poštanski promet ili obustavom avionskog saobraćaja nije postojala mogućnost otpreme pošiljaka do odredišne države.

Spisak i radna vremena poštanskih jedinica koje će primati navedene usluge, možete pronaći na našoj stranici:

https://www.posta.ba/wp-content/uploads/2020/04/rv-08-04-2020_.pdf