“COVID – 19”

“COVID – 19”

Motiv: “COVID - 19” Nominalna vrijednost: 2,70 KM Broj maraka u tabaku: 10 Datum izdavanja: 09.06.2020.godine Tiraž marke: 10.000 Autor:…

Drevne Poštanske Rute – FDC Mali

Drevne poštanske rute – FDC mali

Motiv: “Drevne poštanske rute” Nominalna vrijednost: 7,00 KM Datum izdavanja: 08.05.2020. godine Tiraž: 300 komada Autor: Tamer Lučarević

Drevne Poštanske Rute – Karnet

Drevne poštanske rute – Karnet

Motiv: “Drevne poštanske rute” Nominalna vrijednost: 15,00 KM (6 x 2,50 KM) Datum izdavanja: 08.05.2020. godine Tiraž karneta: 8.000 komada…

Drevne Poštanske Rute – Blok

Drevne poštanske rute – Blok

Motiv: “Drevne poštanske rute” Broj maraka u bloku: 2 Nominalna vrijednost: 5,00 KM (2,50 KM +2,50KM) Datum izdavanja: 08.05.2020. godine…

Drevne Poštanske Rute – Istanbul

Drevne poštanske rute – Istanbul

Motiv: “Drevne poštanske rute – Istanbul” Nominalna vrijednost: 2,50 KM Datum izdavanja: 08.05.2020. godine Tiraž marke: 20.000 komada Autor: Tamer…

Drevne Poštanske Rute – Sarajevo

Drevne poštanske rute – Sarajevo

Motiv: “Drevne poštanske rute - Sarajevo” Nominalna vrijednost: 2,50 KM Datum izdavanja: 08.05.2020. godine Tiraž marke: 20.000 komada Autor: Tamer…

Paun (Pavo Cristatus)

Paun (Pavo cristatus)

Motiv: Paun (Pavo cristatus) Nominalna vrijednost: 2,00 KM Broj maraka u bloku: 1 Datum izdavanja: 27.03.2020. godine Tiraž: 10.000 Autor:…