Motiv: “COVID – 19”
Nominalna vrijednost: 2,70 KM
Broj maraka u tabaku: 10
Datum izdavanja: 09.06.2020.godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Sunita Hamzić

Kupi