Velazkez BLOK
Velazkez BLOK
Velazkez BLOK

Filatelistička ponuda BH Pošte bogatija je za još jednu poštansku marku. Danas smo izdali prigodnu poštansku marku posvećenu 425. godišnjici rođenja poznatog slikara Diega Velazqueza, za kojeg se smatra da je bio jedna od najvažnijih ličnosti baroknog španskog i evropskog slikarstva XVII stoljeća.

Velazquez je bio najznačajniji portretist baroka i vodeći umjetnik na dvoru kralja Filipa IV. Slikao je portrete kralja i kraljevske porodice te ugledne osobe iz cijele Evrope, ali i obične ljude i povijesne događaje.

Poštanska marka „425 godina od rođenja Diega Velazqueza (1599-1660)”, izdata je u kategoriji Jubileji i štampana je u tiražu od 10.000 primjeraka. Također je izdat i prigodan FDC koverat u tiražu od 150 primjeraka. Autor ovog filatelističkog izdanja je Tamer Lučarević, dizajner BH Pošte.

Podsjećamo filateliste i ljubitelje poštanskih maraka da sve naše poštanske marke, pa tako i najnovije izdanje posvećeno slikaru Velazquezu, mogu pronaći na šalterima BH Pošte i online na LINKU