C098e6d3 F269 4783 Bb7e Daf0d929d401
C098e6d3 F269 4783 Bb7e Daf0d929d401
C098e6d3 F269 4783 Bb7e Daf0d929d401

BH Pošta danas je izdala personaliziranu poštansku marku sa motivom “10. međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum 2019″. Nominalna vrijednost marke je 0,90KM, a tiraž 1000 komada. Autor marke je Bosna Bank International d.d. Sarajevo.

Podsjećamo, BH Pošta posjeduje i uslugu personalizirane poštanske marke sa nominalnom vrijednošću, koja se emituje po zahtjevu pravnih ili fizičkih lica. Nije uvrštena u godišnji program izdavanja, radi svog komercijalnog karaktera, a za njeno izdavanje potrebna je saglasnost Agencije za poštanski promet BiH. Personalizirana poštanska marka omogućava fizičkom ili pravnom licu kreiranje vlastite marke u svrhu marketinških aktivnosti, a u cilju obilježavanja jubileja i događaja ili vlastite promocije.

Međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum jedna je od vodećih investicijskih konferencija u Jugoistočnoj Evropi, a ove godine se održava od 17. do 19. aprila.