Ovlašteni poštanski operater Japana obavijestio nas je o zabrani otpreme vatrenog oružja i njihovih dijelova i komponenti, municije, narkotika, droga, psihotropskih materija i slično, u svim vrstama poštanskih pošiljaka koje glase za Japan.

Ovlašteni poštanski operater Gane takođe obavještava o zabrani otpreme narkotika, droga, psihotropskih materija, pornografskog materijala, tečnosti koje nisu propisno pakovane, oružja, kovanica, novčanica i drugih vrijednih predmeta, živih životinja i ribljih i mesnih prerađevina u svim vrstama poštanskih pošiljaka koje glase za Ganu.

Ovlašteni poštanski operater Novog Zelanda obavještava da su na osnovu njihovih unutrašnjih propisa i u skladu sa članom 19 Konvencije UPU-a zabranjene poštanske pošiljke koje sadrže krivotvorene predmete ili predmete nemoralnog ili nedozvoljenog sadržaja.