Ovlašteni poštanski operater Republike Kine obavijestio nas je da je Pošta Kine dobila nalog od Vlade Kine da izvrši dezinfenkciju svih poštanskih pošiljaka koje su porijekom ili su bile u tranzitu preko centra prerade Vuhan.

Kada je riječ o međunarodnim pošiljkama (pismonosne pošiljke, poštanski paketi i EMS pošiljke) koje su upućene za ovu oblast Pošta Kine će takođe preduzeti niz mjera u cilju zaštite od širenja ovog novog virusa.

S tim u vezi mogu se očekivati velika kašnjenja u preradi i dostavi svih vrsta međunarodnih pošiljka u otpremi i prispjeću.