Ovlašteni poštanski operater Ruske Federacije, JSC Russian Post, obavijestio nas je da je od 1. januara 2020. godine stupio na snagu novi propis kojim je izmijenjen iznos ispod kojeg su robe, otpremljene u Rusiju u međunarodnim poštanskim pošiljkama, oslobođene plaćanja carina pod uslovom da glase na fizička lica.

Pošiljke za ličnu upotrebu koje glase na fizička lica biće oslobođene plaćanja carine ako ukupna vrijednost ne prelazi 200 eura i (ili) ako ukupna masa ne prelazi 31 kg.

Ako vrijednost robe prelazi 200 Eura ili ako je ukupna masa veća od 31 kg carina se izračunava na sljedeći način:

– po stopi od 15% od vrijednosti koja prelazi 200 eura;
– ako je masa veća od 31 kg naplaćuje se minimalna naknada od 2 eura po kg.