Sastanak 2005 (2)
Sastanak 2005 (2)
Sastanak 2005 (3)
Sastanak 2005 (4)
Sastanak 2005 (2) Sastanak 2005 (3) Sastanak 2005 (4)

Javno preduzeće BH Pošta počelo je sa implemenatacijom nove usluge izdavanja certifikata za elektronski potpis – PKI, te smo tim povodom potpredsjedniku FBiH, Igoru Stojanoviću uručili njegov primjerak digitalnog certifikata.

Nova usluga rezultat je želje da napredujemo i djelujemo u skladu s promjenama koje donose digitalizacija, savremena tehnologija, te brojni međunarodni standardi koji se već uveliko počinju primjenjivati i na našem području.

„Usluga elektronski potpis – PKI i izdavanje certifikata fizičkim licima i fizičkim licima u pravnom licu korak je više u poslovanju i ponudi usluga s kojima BH Pošta izlazi na tržište. Kao jedan od četiri zvanična Ovjerioca u BiH, počeli smo sa izdavanjem kvalificiranih elektronskih potvrda, vođeni, prije svega, brzinom kojom se mijenjanju potrebe tržišta i trendova. Između ostalog, željeli smo doprinijeti i razvoju digitalnih rješenja za što brže uspostavljanje e-uprave koja nas očekuje u narednom periodu” – istakao je v.d. generalni direktor, Adis Šehić koji je u Generalnoj direkciji BH Pošte u Sarajevu danas bio domaćin sastanka.

Uspješnu priču u kojoj je BH Pošta postala zvanični izdavač kvalificirane elektronske potvrde za digitalno potpisivanje podržao je i potpredsjednik FBiH, Igor Stojanović kojem je danas uručen njegov prvi certifikat za elektronski potpis.

„Očekujem od BH Pošte kao najuspješnijeg i najvećeg poštanskog operatera u BiH da nastavi i dalje s dobrim projektima i uslugama koje će građanima olakšati i ubrzati rješavanje svakodnevnih obaveza. S obzirom na to da će svi obveznici PDV-a u Bosni i Hercegovini u narednom periodu morati posjedovati digitalni certifikat za digitalno poslovanje, BH Pošta je odlično odgovorila na ovu potrebu i ponudila svoje kapacitete da, između ostalog, pomogne i procesu implementacije međunarodnih standarda u šta digitalizacija definitivno spada” – potvrdio je Stojanović.

Kvalificirane elektronske potvrde za digitalno potpisivanje dostupne su u administrativnim centrima BH Pošte u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću, Mostaru, Travniku i Goraždu, te u BH Pošti u Brčkom, sa tendencijom da se ova usluga uskoro proširi na sve opštinske pošte.

Napominjemo, da se digitalni potpis kreira upotrebom kvalificirane elektronske potvrde koju BH Pošta izdaje na sigurnom QSCD uređaju u formi USB tokena. Certificiran je u skladu sa eIDAS regulativama i ispunjava specifične tehničke i sigurnosne zahtjeve, uključujući zaštitu od neovlaštenog otvaranja, sigurnu pohranu ključeva i zaštitu neovlaštenog pristupa. Priznat je i prihvaćen kao zakonit, jednako kao rukom pisani potpis.

Prijave za izdavanje certifikata vrše se i online na: https://www.posta.ba/e-potpis/