Baner Markice
Baner Markice
Baner Markice

JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo kao i svake godine pokreće aktivnosti na prikupljanju prijedloga tema i motiva za Program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka, koji se donosi unaprijed, za svaku godinu.

S tim u vezi, pozivamo vas da svojim prijedlozima date svoj doprinos u očuvanju kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, a koji bi bili zastupljeni na prigodnim i redovnim poštanskim markama u 2020. godini.

Smisao programa poštanskih mraka je da se na njima obilježe značajni događaji u zemlji i svijetu, afirmišu kulturne i prirodne vrijednosti Bosne i Hercegovine, odnosno, da se obillježe značajni jubileji i datumi iz nacionalne ili svjetske historije, književnosti, nauke i umjetnosti, kao i značajne sportske i druge manifestacije.

Molimo vas da svoje eventualne prijedloge dostavite, najkasnije do 31.07.2019. godine, na adresu:„JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo ili putem e-mail: philately@posta.ba.

Izbor tema i motiva, koje do navedenog roka budu dostavljene putem pošte ili e-mail-a, izvršit će Stručna komisija na osnovu kriterija za izdavanje poštanskih maraka i vrijednosnica koji su definisani Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

Za predložene teme i motive predlagači treba da posjeduju adekvatnu dokumentaciju koja je dokaz vjerodostojnosti predloženog, te materijale za motiv koji će poslužiti kao podloga za idejno likovno rješenje dizajna poštanske marke.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i oni koji ne zadovolje formalne uslove i kriterije (definisane navedenim Pravilnikom), neće se uzeti u razmatranje. Kriteriji za prihvatanje prijedloga su: historijski, kulturni ili znanstveni značaj, aktuelnost događaja, osobitost ili rijetkost pojave, autohtonost, zanimljivost ili važnost za opći interes.

Za sve dodatne informacije kontaktirati na telefone: (033) 252 707, 252 708, putem faxa: (033) 252 702 ili na e-mail: philately@posta.ba.