Hrvatska Pošta 2
Hrvatska Pošta 2
Hrvatska Pošta 2

Ovlašteni poštanski operater Republike Hrvatske obavijestio nas je da zbog preseljenja u novi sorting centar, može doći do problema u elektronskoj razmjeni podataka sa partnerskim operaterima u periodu 15. i 16. juli 2019. godine. Prekidi će se, kako navode, odraziti na dostupnim informacijama u sistemu track & trace.