D5489563287bfbdd7e29f81109f5435b

Svjetski poštanski savez (UPU) cirkularnim pismom obavijestio je poštanske uprave u svijetu o pojavi ilegalnih poštanskih maraka u Hrvatskoj i Ruandi. O ovoj pojavi UPU- u je informiran od strane poštanskih uprava Hrvatske i Ruande.

Hrvatska pošta je prijavila UPU- u pojavu serija ilegalno štampanih poštanskih maraka koje se prodaju i distribuirju kao marke Hrvatske pošte. Ove marke su nelegalna izdanja i ne mogu se koristiti kao dokaz o plaćenoj poštarini. Ista pojava uočena je i u Ruandi.

Poštanske uprave Hrvatske i Ruande u svom dopisu UPU- u osuđuju sve nelegalne aktivnosti u dizajniranju, štampanju i prodaji ovakvih poštanskih maraka te navode kako ovakve nezakonite radnje nanose štetu ugledu poštanskog operatera, ali i filateliji uopće kao i široj poštanskoj zajednici.