PRVI KVARTAL

25. mart – Fauna – Puž vinogradar
30. mart – Jubilej – 275 godina od rođenja Francisca Goye (30.3.1746 – 16.4.1828)

DRUGI KVARTAL

06. april – Kulturno historijsko naslijeđe – Tašlihan
23. april – Tradicionalna umjetnost – Umjetnost šara na bosanskom ćilimu (5 motiva)
07. maj – Evropa – Ugrožena nacionalna divljač (dva motiva)
30. jun – Flora – Okruglasti kačun

TREĆI KVARTAL

23. juli – Sport
24. septembar – Turizam

ČETVRTI KVARTAL

08. oktobar – Dječija marka
22. oktobar – Jubilej -100 godina rada Narodnog pozorišta Sarajevo
10. novembar – Velikani sevdalinke – 1. Safet Isović (1936-2007), 2. Beba Selimović (1939-2020), 3. Nada Mamula (1927 – 2001), 4. Himzo Polovina (1927 – 1986) i 5. Zehra Deović (1938 – 2015) (pet motiva)

U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2021. godinu moguće su izmjene u motivu, datumu izdavanja, nominalnoj vrijednosti i tiražu, kao i izdavanje dva vanredna izdanja.