Pravni (7)
Pravni (7)
Pravni (6)
Pravni (5)
Pravni (4)
Pravni (3)
Pravni (2)
Pravni (1)
Pravni (7) Pravni (6) Pravni (5) Pravni (4) Pravni (3) Pravni (2) Pravni (1)

Povodom obilježavanja 75 godina postojanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu danas je održana promocija poštanske marke BH Pošte koja je posvećena ovom značajnom jubileju.

Na manifestaciji održanoj u svečanoj sali Rektorata Univerziteta (u Pravosudnoj palati) u Sarajevu govorilo se o važnosti postojanja Pravnog fakulteta i njegovom nastojanju da decenijama očuva i razvija ideju prava, pravnih vrijednosti, pravde, humanosti i akademske odgovornosti.

Prisutnima su se obratili rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj i dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Hajrija Sijerčić- Čolić. Podsjetili su prisutne na važne historijske činjenice o osnivanju Pravnog fakulteta u Sarajevu. Naime, Zakonom o Pravnom fakultetu, koji je objavljen 23. avgusta 1946. godine u “Službenom listu Narodne Republike Bosne i Hercegovine”, osnovan je Pravni fakultet sa sjedištem u Sarajevu.

Od tada do danas upisano je više od 65.700 studenata i oko 17.000 diplomiranih u 75 godina postojanja.

– Ako se osvrnemo unazad, možemo zaključiti da je Pravni fakultet postigao izuzetne rezultate u istraživanju i studiranju pravnih nauka i na tako stečenom znanju i ugledu podigao generacije mladih pravnika. Također, uloženi su veliki napori u razvoj tradicionalnih pravnih disciplina, a otvorena su vrata i novim pravnim granama koje se afirmišu zajedno sa razvojem društva, ekonomije, tehnologije i međunarodnih odnosa – kazala je prof. dr. Sijerčić- Čolić.

Rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifat Škrijelj izrazio je zadovoljstvo što se upravo promocijom poštanske marke obilježava 75 godina od osnivanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

– Ovakvi događaji su jako važni ne samo za Pravni fakultet i Univerzitet u Sarajevu nego i za širu društvenu zajednicu, jer značaj poštanske marke nije samo u njenoj nominalnoj i upotrebnoj vrijednosti u plaćanju poštanskih usluga, nego prije svega ona predstavlja nacionalnu i kulturnu vrijednost jedne države, te se na taj način najbolje promovira njena nacionalna baština. Zato sam ponosan što se na jednoj od njih odnedavno, tačnije od 23. avgusta 2021. godine, nalazi i Pravosudna palata kao jedan od simbola ovog grada i države Bosne i Hercegovine u kojoj je smješten i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao najznačajnija i najbolja institucija u oblasti pravnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini – kazao je rektor prof. dr. Rifat Škrijelj.

U ime “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo prisutnima se obratio generalni direktor BH Pošte mr.sci. Mirsad Mujić.

Naglasio je da je BH Pošta izdavanjem poštanske marke “75 godina postojanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu” željela ostaviti podsjetnik i sadašnjim i budućim generacijama o važnosti rada i razvoja Pravnog fakulteta za cjelokupno društvo i akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovinu.

– Javno preduzeće BH Pošta u povodu 75. godišnjice Pravnog fakulteta izdalo je prigodnu poštansku marku. Na taj način željeli smo, i simbolički i praktično, dokumentirati ovaj važan trenutak i odati priznanje Pravnom fakultetu za veliki naučni i stručni doprinos i za prepoznatljivu društvenu ulogu – kazao je generalni direktor BH Pošte, mr.sci. Mirsad Mujić.

Prvi primjerak marke dodijeljen je rektoru Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifatu Škrijelju i Pravnom fakultetu u Sarajevu. Inače, vanredna poštanska marka “75 godina od osnivanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu” štampana je u tiražu od 10.000 primjeraka, a prigodan FDC koverat u tiražu od 150 komada.

Dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu, prof. dr. Hajrija Sijerčić – Čolić uručila je generalnom direktoru BH Pošte, mr.sci. Mirsadu Mujiću Monografiju Pravnog fakulteta u Sarajevu u znak sjećanja na ovaj današnji dan i obilježavanje jubileja.