Poštari
Poštari
Poštari (2)
Poštari Poštari (2)

Isplate penzija na kućnu adresu putem BH Pošte

Obavještavamo naše korisnike koji penzije/mirovine primaju putem BH Pošte da će svoje penzije/mirovine kao i do sada dobiti na kućnu adresu.

Isplata penzija/mirovina kreće početkom naredne sedmice i BH Pošta će, poštujući usvojene mjere Kriznog štaba, koje se odnose na oprez u komunikaciji sa korisnicima penzija/mirovina, nastojati, u što kraćem roku završiti isplatu.

Preventivne mjere zaštite

Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa, te zbog zaštite radnika BH Pošte i korisnika naših usluga, BH Pošta ulaže maksimalne napore da naši korisnici ne budu uskraćeni za naše usluge, uključujući i sve korisnike penzija/mirovina, da i u ovim vanrednim uslovima rada, svoje penzije/mirovine dobiju na kućnu adresu.

S tim u vezi, korisnici koji svoje penzije/mirovine primaju na kućnu adresu dužni su, u cilju svoje zaštite i zaštite radnika BH Pošte, prilikom posjete poštonoše nositi zaštitne maske i rukavice. Također, preporuka je da svaki korisnik penzije/mirovine obezbijediti olovku za potpis čeka kako bi se, i na taj način, smanjila mogućnost zaraze.

Molimo naše korisnike da se pridržavaju navedenih mjera zaštite

Korisnici kojima je izrečena mjera zdravstvenog nadzora

Za one korisnike koji su u posebnoj zdravstvenoj izolaciji, poštonoša će iznos penzije/mirovine zajedno sa čekom prethodno ubaciti u kovertu, pozvoniti na vrata te ostaviti kovertu ispred vrata.

Korisnik penzije/mirovine je dužan u priustvu poštonoše uzeti kovertu, izbrojati novac, potpisati ček te isti vratiti u kovertu i kovertu ostaviti ispred vrata. Poštonoša će za to vrijeme biti na preporučenoj udaljenosti od najmanje 2 metra, nakon čega će preuzeti kovertu sa potpisanim čekom.

Na taj način će se smanjiti vrijeme neposrednog kontakta poštonoše i korisnika.

Podsjećamo, da su radnici BH Pošte uz zdravstvene i radnike u prodaji jedni od najizloženijih zarazi korona virusom, te molimo korisnike penzije/mirovina za razumijevanje te poštivanje propisanih mjera prilikom isplate penzija/mirovina.

„JP BH POŠTA“ d.o.o Sarajevo