“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo uvela je novu uslugu POST CASH odnosno Međunarodni prijenos novca i građanima omogućila brz, jednostavan i siguran elektronski prijenos novca. Prijem i slanje novca moguće je izvršiti u poštanskim jedinicama u svim većim gradovima u BiH i zemljama sa kojima BH Pošta vrši razmjenu međunarodnih uputnica.

Pošte sa kojima je moguće izvršiti razmjenu međunarodnih uputnica u ovom momentu su Pošte Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

  • Bez otvaranja računa u banci,
  • Povoljna cijena (3,66% od uplaćenog iznosa),
  • Uplata se vrši na šalteru pošte,
  • Isplata novca obavlja se u roku od 30 minuta od momenta uplate novca,
  • Besplatno obavještenje o isplati pošiljaocu putem SMS-a
  • Isplata se vrši na šalteru pošte, bez naknade za primaoca.

Procedura slanja novca je krajnje jednostavna. Korisnik u pošti popunjava obrazac koji treba da sadrži ime, prezime i adresu primaoca i pošiljaoca, te iznos koji šalje. Primalac je, prilikom preuzimanja novca, u obavezi da navede kontrolni broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca, državu slanja i očekivani iznos. Uplate su dostupne za isplatu u roku od 30 minuta u skladu sa radnim vremenima pošta.

Novac se isplaćuje u valuti zemlje koja radi isplatu, u skladu sa tamošnjim kursom.
Maksimalni iznos koji je moguće poslati za Pošte Srbije i Hrvatske je 1500 EUR, dok je za Poštu Crne Gore maksimalan iznos 1000 EUR.

BH Pošta uvela je i dodatnu funkcionalnost ove usluge koja je potpuno besplatna za naše korisnike, a ogleda se u tome da će nakon obavljene isplate, BH Pošta obavijestititi pošiljaoca putem SMS-a da je PostCash e-uputnica isplaćena.

U slučaju da uplaćena PostCash e-uputnica u međunarodnom prometu (Srbija, Crna Gora i Hrvatska) ne bude isplaćena u roku od 7 dana od dana uplate, pošiljaoca novca o tome obavijestićemo putem SMS-a kako bi još jednom mogao obavijestiti primaoca novca o dostupnosti transfera za isplatu na šalteru pošte u odredišnoj zemlji.

Ova dodatna funkcionalnost je potpuno besplatna za korisnike naših usluga i jedini preduslov za njenu realizaciju je da pošiljalac novca prilikom uplate ostavi svoj broj mobilnog telefona.

SMS obavijesti o obavljenim uplatama preko naših usluga PostCash e-uputnice aktivne su za korisnike od 06.08.2018. godine.

CP Sarajevo

1 71101 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Centar
2 71103 Sarajevo Maršala Tita 12 Centar
3 71104 Sarajevo Ćemaluša bb Centar
4 71108 Sarajevo Višnjik 40 Centar
5 71120 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Novo Sarajevo
6 71121 Sarajevo Ložionička 16 Novo Sarajevo
7 71122 Sarajevo Put života Novo Sarajevo
8 71123 Sarajevo Grbavička 1 Novo Sarajevo
9 71124 Sarajevo Behdžeta Mutevelića do broja 2c Novo Sarajevo
10 71125 Sarajevo Džemala Bijedića 37 Novo Sarajevo
11 71140 Sarajevo Safvet bega Bašagića bb Stari Grad
12 71141 Sarajevo Ćurčiluk mali 2 Stari Grad
13 71145 Sarajevo Bistrik do br. 41 Stari Grad
14 71160 Sarajevo Trg solidarnosti bb Novi Grad
15 71162 Sarajevo Safeta Hadžića 107 Novi Grad
16 71165 Sarajevo Trg grada Pratoa br. 10 Novi Grad
17 71166 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-A 17 Novi Grad
18 71167 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Novi Grad
19 71210 Ilidža Rustempašina 13 Ilidža
20 71212 Hrasnica Halid bega Hrasnice 8 Ilidža
21 71215 Blažuj Mali Kiseljak 15 Ilidža
22 71218 Sokolović Kolonija Umihane Čuvidine bb Ilidža
23 71240 Hadžići Hadželi 116 Hadžići
24 71320 Vogošća Jošanička 32 Vogošća
25 71380 Ilijaš Bogumilska 4 Ilijaš

CP Tuzla

1 74207 Klokotnica Klokotnica Centar Doboj-Istok
2 75101 Tuzla Aleja Alije Izetbegovića 29 Tuzla
3 75104 Tuzla A. Herijevića 10 Tuzla
4 75246 Čelić Alije Izetbegovića 64 Čelić
5 75260 Kalesija Žrtava genocida u Srebrenici bb Kalesija
6 75268 Rainci Gornji MZ-Centar Kalesija
7 75270 Živinice Alije Izetbegovića 16 Živinice
8 75280 Kladanj Patriotske lige 1 Kladanj
9 75290 Banovići Alije Dostovića 3 Banovići
10 75300 Lukavac Kule bb Lukavac
11 75320 Gračanica M.Vehabi ef.Šemsekadića 28 Gračanica
12 75350 Srebrenik Kulina bana bb Srebrenik
13 75411 Sapna Centar Sapna
14 75414 Teočak Krstac bb Teočak
15 76120 Brčko Bulevar mira 4 Brčko
16 76250 Gradačac H.K.Gradaščevića 23 Gradačac

CP Zenica

1 71300 Visoko Čaršijska 75 Visoko
2 71305 Donje Moštre Donje Moštre bb Visoko
3 71330 Vareš Put mira 15, O-4 Vareš
4 71340 Olovo H.kapet.Gradaščevića bb Olovo
5 71370 Breza Hasana Kjafije 6 Breza
6 72101 Zenica Masarikova 46 Zenica
7 72102 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica
8 72106 Zenica Londža 83 Zenica
9 72212 Nemila Patriotske lige 49 Zenica
10 72220 Zavidovići Patriotske lige bb Zavidovići
11 72227 Vozuća Vozuća bb Zavidovići
12 72233 Begov Han Begov Han bb Žepče
13 72240 Kakanj Alije Izetbegovića 44 Kakanj
14 74203 Matuzići Matuzići bb Doboj-Jug
15 74250 Maglaj S. Omerovića – Cara 8 Maglaj
16 74260 Tešanj Trg Alije Izetbegovića bb Tešanj
17 74264 Jelah Trg branilaca BiH bb Tešanj

CP Bihać

1 77101 Bihać Bosanska 3 Bihać
2 77106 Bihać Bihaćkih branitelja 61 Bihać
3 77206 Kulen Vakuf Trg žrtava fašizma 12.juna Bihać
4 77207 Velika Gata Patriotske lige 4 Bihać
5 77208 Izačić Izačić bb Bihać
6 77209 Pokoj Jablanska Bihać
7 77220 Cazin Trg zlatnih ljiljana bb Cazin
8 77224 Stijena Stijena bb Cazin
9 77225 T. Raštela Tržačka raštela 37 Cazin
10 77226 Ćoralići Križ Cazin
11 77227 Pećigrad Pećigrad bb Cazin
12 77230 Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Velika Kladuša
13 77231 Vrnograč Vrnograč bb Velika Kladuša
14 77233 Todorovo Todorovo bb Velika Kladuša
15 77235 Mala Kladuša Mala Kladuša bb Velika Kladuša
16 77240 Bosanska Krupa Trg oslobođenja 1 Bosanska Krupa
17 77241 Jezerski Jezerski bb Bosanska Krupa
18 77244 Otoka Čaršija bb Bosanska Krupa
19 77245 Bužim 505. Viteške brigade Bužim
20 77250 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Bosanski Petrovac
21 77253 Krnjeuša Krnjeuša Bosanski Petrovac
22 79260 Sanski Most Banjalučka 2 Sanski Most
23 79262 Vrhpolje Vrhpolje bb Sanski Most
24 79267 Lušci Palanka Cvije Kukolja 1 Sanski Most
25 79280 Ključ Kulina bana 11 Ključ
26 79285 Sanica Gornja Emira Vučkića bb Ključ

CP Travnik

1 70202 Vinac Vinac bb Jajce
2 70220 Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Donji Vakuf
3 70230 Bugojno Nugle II Bugojno
4 70240 Gornji Vakuf Javič bb Gornji Vakuf
5 71270 Fojnica Doktora Raljevića bb Fojnica
6 72251 Stari Vitez Branilaca Starog Viteza bb Stari Vitez
7 72264 Kaćuni Kaćuni bb Busovača
8 72270 Travnik Prnjavor 11 Travnik
9 72283 Turbe Bosanska bb Travnik
10 72290 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Novi Travnik

CP Mostar

1 88103 Mostar Tekija bb Mostar
2 88104 Mostar Braće Fejića bb Mostar
3 88108 Mostar Maršala Tita 50a Mostar
4 88110 Mostar Oneščukova b.b Mostar
5 88113 Vrapčići Vrapčići bb Mostar
6 88201 Blagaj Ulica Branilaca Bosne b.b Mostar
7 88208 Potoci Potoci bb Mostar
8 88400 Konjic Maršala Tita bb Konjic
9 88404 Čelebići Čelebići bb Konjic
10 88420 Jablanica Pere Bilića 54 Jablanica

CP Goražde

1 73101 Goražde Ferida Dizdarevića 3 Goražde
2 73250 Ustikolina Omladinska bb Foča-Ustikolina
3 73290 Prača Himze Sablje br.33 Pale-Prača