0036 Ptt Turkish Post
0036 Ptt Turkish Post
0036 Ptt Turkish Post

Ovlašteni poštanski operater Turske, Turkish PTT Corporation, obavijestio nas je o strogoj zabrani transporta opasnih roba putem avioprevoznika za Tursku.

Pored opasnih roba, koje uključuju eksplozive, zapaljive tečnosti i zapaljive čvrste tvari, kompresovane gasove, korozivne materije, otrovne tvari i biološke materije tu još spadaju i litijum baterije i drugi predmeti koji mogu ugroziti ljudske živote ili izazvati štetu (kao što su parfemi, šamponi, balzami, sprejevi i sl.)

Ukoliko se ovakvi predmeti pronađu u poštanskim pošiljkama neće biti vraćeni na mjesto porijekla nego će se sa njima postupiti u skladu sa propisima Svjetskog poštanskog saveza (postupak sa nedozvoljenim pošiljkama).