“JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo će u četvrtak, 05.12.2019. godine početi isplatu novembarskih penzija penzionerima u Federaciji BiH koji svoje naknade primaju putem BH Pošte.
Kao i prethodnih mjeseci, nastojaćemo da se isplata penzija završi u što kraćem roku.