Maglajlic FDC070
Maglajlic FDC070
Paun FDC069
Maglajlic FDC070 Paun FDC069

Mart mjesec obilježila su dva izdanja poštanskih maraka. Riječ je o prigodnoj poštanskoj marki “Jubilej” posvećenoj 75. godišnjici od rođenja predsjednika BZK Preporod i književnog historičara, prof. dr. Muniba Maglajlića (1945 – 2015). Broj maraka u tabaku je 10, nominalna vrijednost 0,90 KM, a tiraž marke je 10.000 primjeraka. Autor marke je naš dizajner, Abdulah Branković. Odštampan je i prigodan FDC koverat u tiražu od 150 komada, vrijednosti 2 KM.

Prof. dr. Munib Maglajlić rođen je u Banja Luci, 24. marta 1945. godine. Na studijskoj grupi Istorija jugoslovenskih književnosti i srpskohrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu stekao je diplomu 1970. godine. Magistarski rad odbranio je 1974. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu „Sevdalinka – Književnohistorijsko i književnoteorijsko određenje jednog kratkog usmenog oblika sa bosanskohercegovačkog prostora“, a doktorsku tezu „Književnohistorijsko i književnoteorijsko određenje muslimanske narodne balade“ odbranio je 1980. godine na istom fakultetu. Radio je u Institutu za književnost u Sarajevu, a od 1992. pa do odlaska u penziju bio je redovni profesor na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Posebno se bavio usmenom književnošću, vezama usmene i pisane književnosti, te starijom bošnjačkom književnošću. Objavio je veći broj knjiga i radova u domaćim i inostranim stručnim i naučnim publikacijama. Njegova naučni rado izuzetne je važnosti za kulturnu historiju kako Bošnjaka tako i Bosne i Hercegovine. Izuzetan trag ostavio je djelujući u Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod”, čiji je predsjednik bio od 1994. do 2001. godine. Najznačajniji doprinos bavljenju teorijskim određenjem žanrova usmene lirike Maglajlić je pružio u svome bavljenju sevdalinkom. Posebno se ističe predgovor Sredina i vrijeme nastanka sevdalinke u antologiji „101 sevdalinka“ iz 1977. godine, u kome oslikava lokacije i okolnosti nastajanja ovoga žanra. Ovoj se temi povremeno vraćao baveći se konkretnim pjevačem ili zapisivačem, a krunski rad o ovoj temi zasigurno je „Leksikografsko određenje sevdalinke“ iz 2011. godine.
Preminuo je u Sarajevu 19. oktobra 2015. godine. Smrt ga je zatekla na mjestu direktora Instituta za bošnjačke studije pri BZK „Preporod“, kao i Fondacije „Novi vidici“, te na mjestu urednika u Fondaciji „Mulla Sadra“.

Druga martovska poštanska marka takođe je prigodna, a pripada nepresušnom motivu “Fauna”. U pitanju je marka “Paun (Pavo cristatus)”. Autor je takođe Abdualh Branković, nominalna vrijednost 2 KM, a tiraž 10.000 primjeraka. Takođe je i uz ovu marku odštampan prigodan FDC koverat, u tiražu od 150 komada, nominalne vrijednosti 2 KM.

Paun (Pavo cristatus), je velika ptica /red kokoški (Galliformes), porodica fazanki (Phasianidae)/, iz Južne Azije, ali je raširen i udomaćen po cijelom svijetu. Paunovi su među najvećim i najtežim predstavnicima porodice (Phasianidae). Ako se ubroji dužina repnog perja i krila, paun se smatra najvećom pticom na svijetu koja ima mogućnost leta.

Mužjaci imaju prelijepo plavozeleno perje po tijelu i ogroman veličanstven rep sa otprilike 150 dugih pera na čijim krajevima se nalaze šare živopisnih boja u obliku oka. Boja koje vidimo kad posmatramo rep pauna je posljedica prelamanja svjetlosti od vlaknastih struktura njegovog perja. Ono što je takođe zanimljivo je i to da se boja repa menja u zavisnosti od ugla gledanja. Ženke imaju kratak rep i perje zelene boje ispod vrata i braon perje po tijelu. I mužjak i ženka na glavi imaju malu perjanicu. Ženke rep šire samo u slučaju opasnosti kada štite ptiće. Mužjak širi svoj rep kad lovi, da bi zaslijepio svoj plijen, ali i tokom udvaranja. Gnijezde se na tlu. Njegova prirodna staništa su šume, a zbog svoje ljepote može se naći i u vrtovima, dvorištima i parkovima, gde služi kao ukras. Udomaćivanje pauna dogodilo se još u antičko doba. Bili su dekoracija parkova i vrtova aristokrata cijelog svijeta. Jedinstveno je lijepa ptica koja se stoljećima svrstala među najljepše ptice na svijetu.