Penzioneri
Penzioneri
Penzioneri

BH Pošta će u ponedjeljak, 06.05.2019. godine početi sa isplatom aprilskih penzija penzionerima u Federaciji BiH koji svoje naknade primaju putem BH Pošte.
Kao i prethodnih mjeseci, nastojaćemo da se isplata penzija završi u što kraćem roku.