Paketi BHP
Paketi BHP
Paketi BHP

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u februaru je usvojilo Odluku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Odluka je 17. aprila 2018. godine objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, a njena primjena počela je od srijede, 25. aprila ove godine. Njome se, između ostalog, regulira vrijednosni prag za oslobađanje carinskih dažbina za pošiljke koje iz inostranstva stižu u Bosnu i Hercegovinu.

Prema Odluci, od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena je roba zanemarive vrijednosti sadržana u pošiljci poslanoj direktno iz druge države primaocu u BiH. Roba zanemarive vrijednosti do sada je bila ona čija je vrijednost bila najviše 50,00 KM, dok je novom odlukom ona podignuta na 300,00 KM. Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode te duhan i duhanske proizvode. Nadalje, od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba nekomercijalnog karaktera sadržana u pošiljci koju besplatno šalje fizičko lice iz druge države fizičkom licu u BiH. Pošiljke nekonvencionalnog karaktera su povremene pošiljke koje sadrže isključivo robu namjenjenu za ličnu upotrebu ili za upotrebu članova domaćinstva korisnika.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina primjenuje se na robu vrijednosti do 90,00 KM po pošiljci, u koju vrijednost se uključuje i vrijednost robe odnosno duhana i duhanskih proizvoda, alkoholnih proizvoda i parfema. Ukoliko je ukupna vrijednost pošiljke veća od 90,00 KM, a sadrži dva ili više predmeta, oslobađanje do tog iznosa odobrava se za one predmete za koje bi oslobađanje bilo odobreno da se uvoze odvojeno. Oslobađanje od uvoznih dažbina količinski se ograničava po pošiljci za određenu robu (duhan i duhanski proizvodi, alkoholni proizvodi i parfemi).

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina donesena je na osnovu člana 208. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, a na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.