British Post 2
British Post 2
JAPAN POST 3
British Post 2 JAPAN POST 3

Ovlašteni poštanski operater Velike Britanije, Royal Mail uključujući i Parcelforce, obavijestio nas je o strogoj zabrani otpreme proizvoda koji sadrže oštricu u svim vrstama poštanskih pošiljki koje glase za Veliku Britaniju. Ova zabrana podrazumijeva: sve vrste noževa, uključujući i kuhinjske bez obzira na veličinu i izgled, noževe za hljeb, oštrice koje se mogu koristiti za hobi kao što su skalpeli i slično, alatke za poljoprivredu ako sadrže oštrice, bilo kakve predmete koji imaju oštricu, mesarske noževe uključujući i satare, noževe iz pribora za jelo, makaze, sportska oprema sa oštricom, replike i ručno rađene oštrice, žilete, brijače i britve ako je oštrica otvorena, sve vrste sjekira, mačeva i mačeta. Ukoliko se pronađu u poštanskim pošiljkama, ovakvi proizvodi će se smatrati zabranjenim i s njima će se postupati u skadu sa propisima Velike Britanije.

Ovlašteni poštanski operater Japana takođe nas je obavijestio o zabrani otpreme vatrenog oružja i njihovih dijelova i komponenti, municije, narkotika, droga, psihotropskih materija i slično u svim vrstama poštanskih pošiljki koje glase za Japan.