Penzije2
Penzije2
Penzije2

BH Pošta isplatila je majske  penzije svim korisnicima u FBiH koji svoje penzije primaju putem BH Pošte.

Isplata je izvršena u najkraćem mogućem roku, te ćemo tu praksu nastaviti i dalje.