Pis01

I  PROPOZICIJE

1. Tema: Međunarodni biro je, za 40. međunarodno takmičenje u pisanju pisama za mlade, odabrao temu „Zamisli da si drvo koje živi u šumi. Napiši pismo nekome da mu objasniš zašto je važno zaštititi šume“.

Obzirom da se, 2011. godina obilježava kao Međunarodna godina šuma, Svjetski poštanski savez očekuje da će se veliki dio zemalja i poštanskih operatora pridružiti takmičenju, te pokazati da poštanska mreža, zajedničkim doprinosom, može uticati na svijest omladine i doprinijeti sprječavanju uništavanja šuma.

2. Učesnici: mladi ljudi do 15 godina starosti

3.  Sadržaj: originalni rad dužine 500-800 riječi

4. Pismo mora sadržavati sve elemente pisma (adresu primaoca, datum, oslovljavanje, sadržaj, pozdrav, potpis, adresu pošiljaoca)

5. Sastavi ne smiju promovisati neko političko ili religijsko mišljenje

6. Uz rukopisom napisano pismo, potrebno je dostaviti i njegov prepis otkucan na kompjuteru ili pisaćoj mašini

7. Obavezno je uz pismo dostaviti i sljedeće podatke: ime i prezime učenika, datum rođenja, adresu stanovanja, ime i prezime nastavnika maternjeg jezika, naziv i adresu škole, broj telefona i broj riječi u pismu

8. Datum zatvaranja takmičenja: 20.03.2011.

9. Pismo, sa naznakom «Takmičenje u pisanju pisama», treba poslati na jednu od adresa:

«JP BH POŠTA» d.o.o.Sarajevo

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Obala Kulina Bana 8

71000 Sarajevo,

 

HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar

Sektor za marketing i odnose s javnošću

Tvrtka Miloša bb

88000 Mostar

 

POŠTE SRPSKE a.d. Banja Luka

Služba za odnose s javnošću

Kralja Petra I  Karađorđevica 93,

78000 Banja Luka

 

10. Svi učenici osnovnih škola imaju pravo učešća na takmičenju. Ukoliko škole  prethodno naprave selekciju pisama, molimo da u jedoj koverti ne šalju više od tri pisma.

Pisma koja nisu u skladu sa propozicijama takmičenja neće biti uzimana u obzir.