Najpismo20b
Najpismo20b
Najpismo20b

Svjetski poštanski savez (UPU) i ove godine organizira takmičenje u pisanju pisama za mlade ljude širom svijeta. Tema ovogodišnjeg, 49. po redu Međunarodnog takmičenja u pisanju pisama, glasi:

Šta biste poručili odraslima o svijetu u kojem živimo?

Organizatori takmičenja za Bosnu i Hercegovinu su: „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Pošte Srpske a.d. Banja Luka i Hrvatska pošta d.o.o. Mostar. Osim pobjedničkog pisma, Stručni žiri će i ove godine izabrati još devet autora najboljih pisama za nagrade, kao i autora najkreativnijeg pisma. Pobjedničko pismo predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na svjetskom takmičenju za 2020. godinu. Za pobjednika i učenike čija pisma uđu u najužu konkurenciju, osigurane su novčane i druge vrijedne nagrade.
Pozivamo sve osnovne škole u BiH da uzmu učešće u ovom značajnom takmičenju koje se godinama provodi u našoj državi, u organizaciji tri bh. javna poštanska operatera.
U nastavku objavljujemo Propozicije takmičenja koje je propisao UPU, a koje svi učesnici natjecanja trebaju ispoštovati:

PROPOZICIJE

1. Tema: Međunarodni biro je za 49. Međunarodno takmičenje odabrao temu:
Šta biste poručili odraslima o svijetu u kojem živimo?
2. Učesnici: mladi ljudi do 15 godina starosti.
3. Sadržaj: originalni rad dužine od 500 do 1000 riječi.
4. Pismo mora sadržavati sve elemente pisma (mjesto i datum, adresa pošiljaoca i primaoca, početni i završni pozdrav, kao i odgovarajući potpis na kraju).
5. Uz rukopisom napisano pismo potrebno je dostaviti i njegov prepis otkucan na računaru.
6. Obavezno je uz pismo dostaviti i sljedeće podatke: ime i prezime učenika, datum rođenja, adresu stanovanja, ime i prezime nastavnika maternjeg jezika, broj riječi u pismu, naziv i adresu škole, brojeve telefona učenika i škole.
7. Datum zatvaranja takmičenja: 3. april 2020. godine

8. Pismo s naznakom „Takmičenje u pisanju pisama” treba poslati na jednu od adresa:

JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
Služba marketinga
Obala Kulina bana 8
71000 Sarajevo

HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar
Ured marketinga i korporativnih komunikacija
Tvrtka Miloša b.b.
88000 Mostar

POŠTE SRPSKE a.d. Banja Luka
Služba za marketing
Kralja Petra I Karađorđevića 93
78000 Banja Luka

9. Svi učenici osnovnih škola imaju pravo učestvovati na takmičenju. Ukoliko škole prethodno naprave selekciju pisama, molimo škole da u jednoj koverti šalju jedno pismo.
Pisma koja nisu u skladu sa propozicijama takmičenja neće biti uzeta u obzir.

IZBOR NAJLJEPŠEG PISMA I NAGRADE

Stručni žiri će odabrati predstavnika BiH na međunarodnom takmičenju i izdvojiti još najmanje deset radova za posebne pohvale i nagrade. Troje prvoplasiranih učenika i njihovi nastavnici maternjeg jezika bit će nagrađeni novčanim nagradama i prigodnim darovima, a narednih osam prigodnim poklon paketima. Svi autori odabranih radova dobit će zbirke maraka sva tri javna poštanska operatera u BiH. Tu su i nagrade iznenađenja, kao i posebna nagrada za najkreativniji rad.

Imena nagrađenih učenika bit će objavljena u dnevnim novinama. Pobjedničko pismo bit će objavljeno na web stranicama javnih poštanskih operatera u BiH.

Nagrade na državnom nivou bit će uručene na prigodnoj svečanosti u Sarajevu, u oktobru 2020. godine.

IZBOR NAJLJEPŠEG PISMA NA MEĐUNARODNOM NIVOU

Sva pobjednička pisma na državnom nivou Međunarodni biro UPU- a će poslati Stručnom žiriju, koji će izabrati tri najbolja za zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju, i još najviše pet pisama za posebne pohvale i nagrade.

POSEBNA NAPOMENA

Od uključivanja bosanskohercegovačke djece u Međunarodno takmičenje u pisanju pisama, u naše poštanske uprave dostavljene su hiljade pisama. Mnogo izvanrednih pisama je učestvovalo na takmičenju svake godine, ali je i veliki broj onih čije su šanse da pobijede bile umanjene jer nisu ispoštovali pravila takmičenja. Cilj takmičenja je da se podstakne umjetnost pisanja pisama i usvoje osnovni elementi koje mora sadržavati svako pismo (adresa primaoca, mjesto, datum, oslovljavanje, sadržaj, pozdrav, potpis i adresa pošiljaoca).

Sva pisma koja stignu na navedene adrese vlasništvo su poštanskih operatera

Kontakt osobe:

BH Pošta – Elvedina Halač, 033 252 659, elvedina.halac@posta.ba
HP Mostar – Eugenija Grubeša, 036 445 092, eugenija.grubesa@post.ba
Pošte Srpske – Milena Kvočka, 051 246 093, milena.kvocka@postesrpske.com