Anketa
Anketa
Anketa

“Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo pridružilo se istraživanju potreba i zadovoljstva korisnika poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini koje je pokrenula Agencija za poštanski saobraćaj BiH u saradnji sa Fakultetom za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Glavni ciljevi istraživanja, koje se prvi put provodi u Bosni i Hercegovini, su praćenje kvalitete poštanskih usluga, potreba i zadovoljstva korisnika poštanskih i kurirskih usluga.

Anketa je objavljena na web. stranici BH Pošte: www.posta.ba.

Pozivamo korisnike naših usluga da pogledaju i popune anketu na LINKU.

Rezultati istraživanja bit će korisni svim sudionicima na poštanskom tržištu s ciljem poboljšanja poštanskih usluga u BiH.