“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo poziva sve uprave za inspekcije poslove u BiH, a u preceduru  su upućeni i zvanični zahtjevi, da na adresnoj strani pošiljke koje glase za osobe koje se nalaze u bilo kakvoj vrsti izolacije zbog sumnje na zarazu virusom Korona, obavezno naznače obavijest: “Zdravstveni nadzor”. Uručenju ovakvih pošiljaka pristupaće se na drugačiji, sigurniji način.

Pozivamo sve inspekcijske organe da hitno razmotre zahtjev BH Pošte kako bi naši radnici, koji se i dalje svakodnevno nalaze na terenu, izbjegli direktni kontakt sa osobama koje su u izolaciji zbog Korana virusa.

Očekujemo razumijevanje i saradnju u vezi sa zahtjevom BH Pošte, a sve u namjeri da zaštitimo poštare i dostavljače koji su ovih dana, uz zdravstvene radnike, najizloženiji eventualnoj zarazi, te potencijalni prenosnici virusa.