Belgija1
Belgija1
Belgija1

Ovlašteni poštanski operater Belgije, bpost, obavijestio nas je o strogoj zabrani otpreme oružja, njegovih dijelova, pripadajućih dijelova i municije u svim vrstama poštanskih pošiljaka koje glase za Belgiju. Ova zabrana odnosi se na sve vrste oružja uključjući i ona za koja je izdata dozvola. Ukoliko se pronađu u poštanskim pošiljkama ovakvi predmeti će se smatrati zabranjenim i sa njima će se postupiti u skadu sa propisima Belgije.