Postcash
Postcash
Postcash

BH Pošta želi podići kvalitet usluga PostCash e-uputnice u međunarodnom prometu koju obavlja sa poštama Srbije, Crne Gore i Hrvatske i PostNet e-uputnice u unutrašnjem prometu. Riječ je o dodatnoj funkcionalnosti ove usluge koja je potpuno besplatna za naše korisnike, a ogleda se u tome da će nakon obavljene isplate, BH Pošta obavijestititi pošiljaoca putem SMS-a da je PostCash e-uputnica, odnosno PostNet e-uputnica isplaćena.

U slučaju da uplaćena PostCash e-uputnica u međunarodnom prometu (Srbija, Crna Gora i Hrvatska) i PostNet e-uputnica u unutrašnjem prometu (BiH) ne bude isplaćena u roku od 7 dana od dana uplate, pošiljaoca novca o tome obavijestićemo putem SMS-a kako bi još jednom mogao obavijestiti primaoca novca o dostupnosti transfera za isplatu na šalteru BH Pošte.

Ova dodatna funkcionalnost je potpuno besplatna za korisnike naših usluga i jedini preduslov za njenu realizaciju je da pošiljalac novca prilikom uplate ostavi svoj broj mobilnog telefona.

SMS obavijesti o obavljenim uplatama preko naših usluga PostCash e-uputnice i PostNet e-uputnice biće aktivne od 6.08.2018. godine.