Donacije 17
Donacije 17
Donacije 17

Javno preduzeće BH Pošta i ove je godine, kao društveno-odgovorna kompanija, dodijelilo novčane donacije udruženjima i organizacijama iz oblasti, kulture, sporta, humanitarnog i naučnog rada. Nakon provedene konkursne procedure, a u skladu sa zakonskim odredbama, izvršen je odabir udruženja, organizacija i projekata koji su ispunili tražene uslove i time postali dobitnici donacija BH Pošte.

Ove godine smo sa 300.000 KM odlučili pomoći 152 prijavljena projekata iz oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i time jasno pokazali da cijenimo njihov rad i zalaganje za stvaranje boljeg životnog okruženja za sve naše građane.

Na ovaj način BH Pošta daje primjer i drugim kompanijama i institucijama da u skladu sa svojim mogućnostima mogu podržati projekte čiji je cilj pomoći cjelokupnom društvu.

Odluka o odobrenju donacija pravnim licima u 2021. godini na osnovu ostvarene dobiti u 2020. godini, sa kompletnim spiskom svih ovogodišnjih dobitnika donacija BH Pošte, objavljena je u “Službenim novinama FBiH” broj 76, od 24.09.2021. godine.

Kompletan spisak dobitnika donacija možete pročitati ovdje: