Tri Operatera (1)
Tri Operatera (1)
Tri Operatera (3)
Tri Operatera (2)
Tri Operatera (1) Tri Operatera (3) Tri Operatera (2)

U Generalnoj direkciji BH Pošte u Sarajevu održan je sastanak predstavnika službi marketinga tri javna poštanska operatera – BH Pošte, Pošta Srpske i HP Mostara.

Na sastanku se govorilo o dobrim praksama u oblasti marketinga, te o nastavku saradnje javnih poštanskih operatera, a sve sa ciljem unaprjeđenja marketinških aktivnosti koje za konačni cilj imaju visok kvalitet pružanja usluga, te zadovoljne korisnike.