PostEurope Sa (5)
PostEurope Sa (5)
PostEurope Sa (6)
PostEurope Sa (7)
PostEurope Sa (8)
PostEurope Sa (9)
PostEurope Sa (10)
PostEurope Sa (1)
PostEurope Sa (2)
PostEurope Sa (3)
PostEurope Sa (4)
PostEurope Sa (5) PostEurope Sa (6) PostEurope Sa (7) PostEurope Sa (8) PostEurope Sa (9) PostEurope Sa (10) PostEurope Sa (1) PostEurope Sa (2) PostEurope Sa (3) PostEurope Sa (4)

Poticanje kvalitete, učinkovitosti i zajedničkih standarda, te razmjena najboljih praksi među evropskim poštanskim operaterima u operativnom području, strateški su ciljevi Kruga operativnih aktivnosti (Operational Activities Circle) PostEurop-a.

U svrhu postizanja i održavanja standarda visoke kvalitete unutar evropske poštanske mreže, pružanja platforme za razmjenu iskustava i najboljih praksi, unapređenja razvoja sadašnjih i budućih sistema terminalnih naknada, u okviru Operational Activities Circle uspostavljeno je nekoliko radnih grupa i procesa poboljšanja kvalitete.

Sastanak dvije takve radne grupe koje djeluju unutar OAC-a održan je u Sarajevu od 22. do 23.11.2023. godine, a domaćin je bila “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo. Riječ je o Radnoj grupi za učinkovitost i operacije i Radnoj grupi za pitanja operativnih podataka (Performance&Operation WG, Operational data WG).

Učešće na sastanku su uzeli eksperti Svjetskog poštanskog saveza na polju kvaliteta usluga, te razvoja tehničke i IT podrške poštanskim operaterima za unapređenje operativnih procesa, te predstavnici šesnaest zemalja članica PostEurop-a. Glavna tema sastanka je bila posvećena procesima i tehničkim rješenjima poštanskih operatera na prikupljanju, razmjeni i analizi usklađenosti podataka sa tehničkim standardima UPU-a i zahtjevima Evropske Unije u svjetlu implementacije novog EU carinskog sistema (ICS2).

Učesnici sastanka su imali priliku saznati više o budućim inicijativama Svjetskog poštanskog saveza vezanim za unapređenje kvaliteta operativnih procesa i podataka koje razmjenjuju, te o prijedlozima za predstojeći redovni kongres Svjetskog poštanskog saveza u narednoj godini.

Pored višegodišnjeg kontinuiranog aktivnog učešća u radnim grupama koje djeluju u okviru OAC-a, “JP BH POŠTA” je i kroz ulogu domaćina željela dati svoj doprinos i podršku radu Asocijacije javnih poštanskih operatera Evrope.