Apoteke1
Apoteke1
Apoteke2
Apoteke3
Apoteke1 Apoteke2 Apoteke3

„JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo i JU „Apoteka Sarajevo“ potpisali su Ugovor o pružanju poštanskih usluga: pružanje usluga BH PostExpress za pošiljke u unutrašnjem prometu i EMS usluge za pošiljke u međunarodnom prometu, usluge Hibridne pošte (Izrada i dostava Elektronskog pisma, izrada i pakovanje reklamnih letaka na formatu A4, izrada i dostava Z pisma), špediterske usluge, ostale poštanske usluge.
Ovim ugovorom BH Pošta se obavezuje da će za potrebe JU „Apoteka Sarajevo“ vršiti uslugu prijema, prenosa i uručenja pošiljaka BH PostExpress na području Bosne i Hercegovine, kao i za potrebe drugih organizacionih jedinica „Apoteka Sarajevo“, bez zaključivanja novog Ugovora ili Aneksa Ugovora.
Isto tako BH Pošta se obavezala, ovim ugovorom, da će od “Apoteka Sarajevo“ vršiti prijem i otpremu pošiljaka i u međunarodnom prometu.
Pored BH PostExpress-a ovim ugovorom obuhvaćeno je vršenje usluga izrade i dostave Elektronskog pisma, pakovanja reklamnih letaka na formatu A4, usluge izrade i dostave „Z“ pisma,
BH Pošta, kao vodeći poštanski operater u BiH, obavezala se da će raditi poslova po svim fazama iz oblasti špedicije i posredovanja kod carinjenja, stavljajući na raspolaganje svoje stručne službe i sredstva.

U ime „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo, ovaj ugovor je potpisao generalni direktor Mirsad Mujić, a u ime JU „Apoteka Sarajevo“, generalni direktor Sait Muradić.
BH Pošta, već duži vremenski perio uspješno odgovara svim potrebama tržišta i zahtjevima naših korisnika i na taj način ispunjava svoju osnovnu misiju, uvijek biti na usluzi korisniku.

»Osnovna uloga BH Pošte je praćenje trendova i ispitivanje potreba korisnika sa ciljem stvaranja preduslova za kreiranje i uvođenje inovativnih usluga, ali i poboljšanja postojećih usluga prema potrebama korisnika. Ukazano povjerenje, koje nam je prižila domaća kompanija „Apoteka Sarajevo“, opravdat ćemo kvalitetom i sigurnom dostavom pošiljki u zadatim rokovima, kao i kvalitetnim i brzim uslugama koje će raditi naša kompanija“ – istakao je generalni direktor BH Pošte, Mirsad Mujić.

“Prepoznali smo tehničke i ljudske potencijale domače kompanije JP “BH Pošta” Sarajevo, a kao društveno odgovorna zdravstvena ustanova, trajno opredjeljena da građanima Bosne i Hercegovine učini našu uslugu što dostupnijom i bržom, to će naša saradnja na “Projektu kučne dostave lijekova” i drugih pošiljki, na zdovoljstvo korisnika naših usluga i naših kompanija, sigurno biti uspješna” – izjavio je prim. mr. ph. Sait Muradić, generalni direktor JU “Apoteke Sarajevo”.

Ovo je samo početak jedne dugoročnije i uspješnije saradnje, koja će svoje prave efekte polučiti poslije izvjesnog vremena.