ASA 1
ASA 1 ASA3

Sjajni rezultati saradnje u obavljanju mjenjačkih poslova, koje su “JP BH Pošta” d.o.o Sarajevo i ASA Banka d.d. Sarajevo započeli prošle godine dobili su svoj nastavak i u ovoj godini. Naime, generalni direktor BH Pošte, Mirsad Mujić i predsjednik Uprave ASA Banke, Samir Mustafić potpisali su novi ugovor o nastavku uspješne saradnje između ove dvije domaće kompanije.

Da su ASA Banka i BH Pošta napravile pravi korak pokazatelj su i posljednji podaci koje je objavio Federalni zavod za statistiku, a tiču se povećanja broja turista u BiH. Statistika kaže da je ove godine zabilježen porast dolazaka turista od 12,4% u odnosu na prošlu godinu, kao i broj noćenja koji je u tom odnosu veći za 10,4%. Od ukupnog broja dolazaka, na strane turiste otpada čak 80,2%.

Ove dvije domaće kompanije, dakle, učestvuju i u cjelokupnoj turističkoj ponudi BiH dajući svoj doprinos u vidu brojnih olakšica za svoje korisnike, a posebno za strane turiste. Za ugodan odmor i siguran boravak u nekoj zemlji, od velikog je značaja dostupnost mjenjačnice i u poslijepodnevnim satima, ili subotom i nedjeljom. Upravo to omogućeno je saradnjom ASA Banke i Ovlaštenog mjenjača “JP BH Pošta” d.o.o Sarajevo.

Vrijednost ove sinergije posebno se ogleda i u činjenci da se radi o najširoj mreži mjenjačnica, sa 212 lokacija širom FBiH. BH Pošta, kao ovlašteni mjenjač, korisnicima pruža usluge otkupa efektivnog stranog novca od domaćih i stranih fizičkih lica kao i uslugu prodaje efektivog stranog novca, u obimu raspoloživog otkupljenog stranog novca, za one valute čiji se kursevi nalaze na važećoj Kursnoj listi ASA Banka d.d. Sarajevo.

»Osnovna uloga BH Pošte je praćenje trendova i ispitivanje potreba korisnika sa ciljem stvaranja preduslova za kreiranje i uvođenje inovativnih usluga, ali i poboljšanja postojećih usluga prema potrebama korisnika. Ugovori poput ovog sa ASA Bankom pokazuju da domaćim kapacitetima ostajemo među vodećim poslovnim kompanijama u državi” – istakao je generalni direktor BH Pošte, Mirsad Mujić.

“ASA Banka nastavlja u formiranju moderne domaće banke koja može odgovoriti potrebama bh. stanovništva, privrede, ali i turizma. Strateška partnerstva poput ovog sa BH Poštom i naš nastavak uspješne saradnje korak su u tom pravcu. Vjerujemo da naša država ima potencijal za jedan snažan i stabilan razvoj tržišta, a sretni smo što ASA Banka ima snagu da bude dio tog razvoja.” – izjavio je predsjednik Uprave ASA Banke, Samir Mustafić.