BH Pošta – Ugovor 1
BH Pošta – Ugovor 1
BH Pošta – Ugovor 3
BH Pošta – Ugovor 1 BH Pošta – Ugovor 3

“JP BH Pošta” d.o.o Sarajevo i BH Telecom d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o saradnji/posredovanju. Realizacija Ugovora ogleda se u tome da će svi budući potencijalni korisnici usluga BH Telecoma od sada biti u mogućnosti da zaključe ugovore za usluge BH Telecoma na svojoj kućnoj adresi, putem posrednika BH Pošte, bilo da se radi o postpaid paketima ili paketima sa kombinovanim načinom plaćanja. Građani će takođe na kućnoj adresi moći dobiti sve informacije o usluzi BH Telecom-a – Moja TV.

Svečanom potpisivanju ugovora su prisustvovali: generalni direktor BH Pošte Mirsad Mujić,
izvršni direktor Sektora za poštanski promet BH Pošte Neziran Đogo, v.d. generalni direktor BH Telecom-a Sedin Kahriman, v.d. izvršni direktor za razvoj poslovanja i član Uprave BH Telecom-a Muamer Hadžović i direktor Direkcije za promociju, prodaju i podršku BH Telecom-a Elvedin Kanafija.

Ovaj Ugovor je još jedna potvrda izvrsne saradnje između dva vodeća strateški pozicionarana lidera, BH Pošte i BH Telecoma.

Saradnjom ove dvije kompanije korisnicima je značajno olakšano korištenje ponude palete usluga i to na kućnoj adresi, a na raspolaganju im je oko 1800 lica koji rade na terenu i 400 šaltera BH Pošte. “Nastavljamo odličnu saradnju sa BH Telecomom koju imamo već godinama”, izjavio je direktor Mujić.

“Sa aspekta korisnika, ova usluga je veoma bitna kako u porodičnom tako i društvenom segmentu”, rekao je direktor Kahriman.