Reklama Mastercard BH Pošta 255×175
Reklama Mastercard BH Pošta 255×175
Reklama Mastercard BH Pošta 255×175

U sklopu realizacije Pilot projekta od 01. juna 2020. godine u 17 sarajevskih poštanskih jedinica BH Pošte nastavio je sa radom sistem kartičnog plaćanja režija i drugih usluga bez naknade za kartično plaćanje, što znači da će se usluga kartičnog plaćanja na šalterima BH Pošte pružati pod istim uslovima kao plaćanje gotovinom.

Od 01.09.2020. godine kartično plaćanje bez naknade uvedeno je u određenim poštanskim jedinicama i na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona, i to u pet poštanskih jedinica CP Tuzla i tri poštanske jedinice CP Zenica.

Do sada se plaćanje karticom tretiralo kao podizanje gotovine što je podrazumijevalo i određenu proviziju.

Građani na ovaj način od sada mogu svoje obaveze plaćati brzo, sigurno i jednostavno, sa još boljom kontrolom i uvidom u potrošnju.
Kartično plaćanje bez naknade podrazumijeva da se prilikom plaćanja karticom neće obračunavati provizija na kartično plaćanje, dok cijene za poštanske usluge ostaju na snazi po važećem Cjenovniku BH Pošte.

Usluga kartičnog plaćanja bez naknade za kartično plaćanje dostupna je za sve korisnike MasterCard, Maestro, Visa, Visa Classic i Visa Electron platnih kartica i to u sljedećim jedinicama BH Pošte:

1
POŠTA
71000 SARAJEVO
PUT ŽIVOTA BB
07:30 – 18:30
08:00 – 16:00
2
ŠALTERSKA POŠTA
71101 SARAJEVO
OBALA KULINA BANA br.8
08:00-16:00
N E R A D I
3
ŠALTERSKA POŠTA
71103 SARAJEVO
MARŠALA TITA br.12
08:30 – 16:30
N E R A D I
4
ŠALTERSKA POŠTA
71104 SARAJEVO
ĆEMALUŠA bb
08:00-16:00
08:00-15:00
5
ŠALTERSKA POŠTA
71106 SARAJEVO
PATRIOTSKE LIGE br.40
08:00 – 16:00
N E R A D I
6
ŠALTERSKA POŠTA
71107 SARAJEVO
BRAĆE BEGIĆ br.1
08:00 – 16:00
N E R A D I
7
ŠALTERSKA POŠTA
71108 SARAJEVO
VIŠNJIK br.40
08:00 – 16:00
N E R A D I
8
ŠALTERSKA POŠTA
71120 SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE br.88
08:00-16:00
N E R A D I
9
IZDVOJENI ŠALTER
71120 SARAJEVO
TRŽNI CENTAR OTOKA
08:00-15:00
N E R A D I
10
IZDVOJENI ŠALTER
71120 SARAJEVO
BUĆA POTOK-TUZLANSKA BB
08:00-15:00
N E R A D I
11
IZDVOJENI ŠALTER
71120 SARAJEVO
BINGO City Center, Džemala Bijedića 160
09:00 – 20:00
09:00 – 20:00
12
ŠALTERSKA POŠTA
71121 SARAJEVO
LOŽIONIČKA br.16
09:00 – 20:00
09:00 – 20:00
13
ŠALTERSKA POŠTA
71122 SARAJEVO
PUT ŽIVOTA bb
08:00-16:00
N E R A D I
14
IZDVOJENI ŠALTER
71122 SARAJEVO
TRG BiH BR. 1
08:00-15:30
N E R A D I
15
IZDVOJENI ŠALTER
71122 SARAJEVO
TEŠANJSKA BR. 24A
08:00-15:00
N E R A D I
16
IZDVOJENI ŠALTER
71122 SARAJEVO
SARAJEVO CITY CENTAR
10:00 – 21:00
SUBOTA I NEDJELJA 10:00 – 21:00
17
ŠALTERSKA POŠTA
71123 SARAJEVO
GRBAVIČKA br.1
09:00 – 17:00
N E R A D I
18
ŠALTERSKA POŠTA
71124 SARAJEVO
BEHDŽETA MUTEVELIĆA do br. 2C
08:00 – 16:00
N E R A D I
19
ŠALTERSKA POŠTA
71125 SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA br.37
08:00 – 16:00
N E R A D I
20
ŠALTERSKA POŠTA
71127 SARAJEVO
MUHAMEDA EF. PANDŽE bb
ZATVORENA
ZATVORENA
21
ŠALTERSKA POŠTA
71140 SARAJEVO
SAFVET BEGA BAŠAGIĆA bb
08:00 – 16:00
N E R A D I
22
ŠALTERSKA POŠTA
71141 SARAJEVO
ĆURČILUK MALI BR. 2
08:00 – 16:00
N E R A D I
23
ŠALTERSKA POŠTA
71142 SARAJEVO
MUSTAFE DOVADŽIJE br.17
ZATVORENA
ZATVORENA
24
ŠALTERSKA POŠTA
71143 SARAJEVO
SARAČI br.50
ZATVORENA
ZATVORENA
25
ŠALTERSKA POŠTA
71145 SARAJEVO
BISTRIK DO 41
ZATVORENA
ZATVORENA
26
ŠALTERSKA POŠTA
71160 SARAJEVO
TRG SOLIDARNOSTI br.37
08:00 – 16:00
N E R A D I
27
ŠALTERSKA POŠTA
71161 SARAJEVO
BREZANSKA bb
08:00 – 16:00
N E R A D I
28
ŠALTERSKA POŠTA
71162 SARAJEVO
SAFETA HADŽIĆA br.107
08:30 – 16:30
N E R A D I
29
IZDVOJENI ŠALTER
SUD BIH
KRALJICE JELENE 88
08:00 – 15:30
N E R A D I
30
ŠALTERSKA POŠTA
71163 SARAJEVO
SAFETA ZAJKE bb
08:00 – 16:00
N E R A D I
31
POŠTA
71165 SARAJEVO
TRG GRADA PRATOA br. 10
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
32
ŠALTERSKA POŠTA
71166 SARAJEVO
TRG ZAVNOBIHA br.17
08:00 – 16:00
N E R A D I
33
IZDVOJENI ŠALTER
IZDV. ŠALTER MUP NOVI GRAD
PRVOMAJSKA 22
07:30 -15:00
N E R A D I
34
IZDVOJENI ŠALTER
IZDV. ŠALTER MOJMILO
OLIMPIJSKA br.52
08:00 – 15:00
N E R A D I
35
ŠALTERSKA POŠTA
71167 SARAJEVO
BULEVAR BRANILACA DOBRINJE bb
08:00 – 16:00
N E R A D I
36
POŠTA
71210 ILIDŽA
RUSTEM PAŠINA br.13
08:00 – 16:00
08:00 – 15:00
37
IZDVOJENI ŠALTER
71210 BINGO
STUPSKA
09:00 – 15:30
N E R A D I
38
IZDVOJENI ŠALTER
IZDV. ŠALTER TC AVAZ
DŽEMALA BIJEDIĆA br.185
09:00 – 15:00
N E R A D I
39
IZDVOJENI ŠALTER
HOTEL HAN BJELAŠNICA
BJELAŠNICA
ZATVORENA
ZATVORENA
40
ŠALTERSKA POŠTA
71211 SARAJEVO
KURTA SCHORKA BR.36
09:00 – 17:00
N E R A D I
41
ŠALTERSKA POŠTA
71212 HRASNICA
HALID BEGA HRASNICE BR.8
09:00 – 17:00
N E R A D I
42
ŠALTERSKA POŠTA
71213 OTES
OTEŠKOG BATALJONA 53
08:30 – 16:30
N E R A D I
43
ŠALTERSKA POŠTA
71214 BUTMIR
BUTMIRSKA CESTA BR. 58
08:00 – 16:00
N E R A D I
44
POŠTA
71215 BLAŽUJ
MALI KISELJAK br.15
08:00 – 15:00
N E R A D I
45
ŠALTERSKA POŠTA
71216 OSJEK
OSIK 105
08:30 – 16:30
N E R A D I
46
POŠTA
71217 RAKOVICA
RAKOVIČKA CESTA BR. 362
08:30 – 16:00
N E R A D I
47
ŠALTERSKA POŠTA
71218 SOKOLOVIĆ KOLONIJA
UMIHANE ČUVIDINE bb
ZATVORENA
ZATVORENA
48
ŠALTERSKA POŠTA
71219 SARAJEVO
HIFZI BJELEVCA br.126
08:00 – 16:00
N E R A D I
49
POMOĆNA POŠTA
71223 TRNOVO
TRNOVO BB
09:00 – 12:00
N E R A D I
50
POŠTA
71240 HADŽIĆI
HADŽELI br.116
08:30 – 15:00
08:30 – 15:00
51
POŠTA
71243 PAZARIĆ
BJELAŠNIČKA br. 64
08:30 – 15:30
N E R A D I
52
POŠTA
71244 TARČIN
MRĐANA ĐOKE br. 56
08:30 – 15:30
N E R A D I
53
POŠTA
71320 VOGOŠĆA
JOŠANIČKA br.32
08:00 – 16:00
08:00 – 14:30
54
POŠTA
71321 SEMIZOVAC
NOVA CESTA br. 15
08:00 – 15:00
N E R A D I
55
ŠALTERSKA POŠTA
71322 HOTONJ
HOTONJ bb
08:00 – 16:00
N E R A D I
56
ŠALTERSKA POŠTA
71323 KOBILJA GLAVA
KOBILJA GLAVA bb
08:00 – 16:00
N E R A D I
57
POŠTA
71380 ILIJAŠ
BOGUMILSKA br. 4
08:30 – 15:00
08:30 – 15:00
58
IZDVOJENI ŠALTER
IZDV. ŠALTER STARI ILIJAŠ
STARI ILIJAŠ BB
08:00-14:00
08:00-14:00
59
POMOĆNA POŠTA
71383 NIŠIĆI
NIŠIĆI bb
08:00 – 10:00
N E R A D I
60
POMOĆNA POŠTA
71385 SREDNJE
SREDNJE bb
08:00 – 10:00
N E R A D I
61
ŠALTERSKA POŠTA
71387 PODLUGOVI
MOŠEVIČKA br . 33
07:30 – 15:00
N E R A D I

Napominjemo da je predviđeno vrijeme trajanja Pilot projekta kartičnog plaćanja na gore navedenim šalterima BH Pošte do 31.12.2020. godine.