Reklama Mastercard BH Pošta 255×175
Reklama Mastercard BH Pošta 255×175
Reklama Mastercard BH Pošta 255×175

U sklopu realizacije Pilot projekta od 01. juna 2020. godine u 17 sarajevskih poštanskih jedinica BH Pošte nastavio je sa radom sistem kartičnog plaćanja režija i drugih usluga bez naknade za kartično plaćanje, što znači da će se usluga kartičnog plaćanja na šalterima BH Pošte pružati pod istim uslovima kao plaćanje gotovinom.

Od 01.09.2020. godine kartično plaćanje bez naknade uvedeno je u određenim poštanskim jedinicama i na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona, i to u pet poštanskih jedinica CP Tuzla i tri poštanske jedinice CP Zenica.

Do sada se plaćanje karticom tretiralo kao podizanje gotovine što je podrazumijevalo i određenu proviziju.

Građani na ovaj način od sada mogu svoje obaveze plaćati brzo, sigurno i jednostavno, sa još boljom kontrolom i uvidom u potrošnju.
Kartično plaćanje bez naknade podrazumijeva da se prilikom plaćanja karticom neće obračunavati provizija na kartično plaćanje, dok cijene za poštanske usluge ostaju na snazi po važećem Cjenovniku BH Pošte.

Usluga kartičnog plaćanja bez naknade za kartično plaćanje dostupna je za sve korisnike MasterCard, Maestro, Visa, Visa Classic i Visa Electron platnih kartica i to u sljedećim jedinicama BH Pošte:

1 POŠTA 71000 SARAJEVO PUT ŽIVOTA BB 07:30 – 18:30 08:00 – 16:00
2 ŠALTERSKA POŠTA 71101 SARAJEVO OBALA KULINA BANA br.8 08:00-16:00 N E R A D I
3 ŠALTERSKA POŠTA 71103 SARAJEVO MARŠALA TITA br.12 08:30 – 16:30 N E R A D I
4 ŠALTERSKA POŠTA 71104 SARAJEVO ĆEMALUŠA bb 08:00-16:00 08:00-15:00
5 ŠALTERSKA POŠTA 71106 SARAJEVO PATRIOTSKE LIGE br.40 08:00 – 16:00 N E R A D I
6 ŠALTERSKA POŠTA 71107 SARAJEVO BRAĆE BEGIĆ br.1 08:00 – 16:00 N E R A D I
7 ŠALTERSKA POŠTA 71108 SARAJEVO VIŠNJIK br.40 08:00 – 16:00 N E R A D I
8 ŠALTERSKA POŠTA 71120 SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE br.88 08:00-16:00 N E R A D I
9 IZDVOJENI ŠALTER 71120 SARAJEVO TRŽNI CENTAR OTOKA 08:00-15:00 N E R A D I
10 IZDVOJENI ŠALTER 71120 SARAJEVO BUĆA POTOK-TUZLANSKA BB 08:00-15:00 N E R A D I
11 IZDVOJENI ŠALTER 71120 SARAJEVO BINGO City Center, Džemala Bijedića 160 09:00 – 20:00 09:00 – 20:00
12 ŠALTERSKA POŠTA 71121 SARAJEVO LOŽIONIČKA br.16 09:00 – 20:00 09:00 – 20:00
13 ŠALTERSKA POŠTA 71122 SARAJEVO PUT ŽIVOTA bb 08:00-16:00 N E R A D I
14 IZDVOJENI ŠALTER 71122 SARAJEVO TRG BiH BR. 1 08:00-15:30 N E R A D I
15 IZDVOJENI ŠALTER 71122 SARAJEVO TEŠANJSKA BR. 24A 08:00-15:00 N E R A D I
16 IZDVOJENI ŠALTER 71122 SARAJEVO SARAJEVO CITY CENTAR 10:00 – 21:00 SUBOTA I NEDJELJA 10:00 – 21:00
17 ŠALTERSKA POŠTA 71123 SARAJEVO GRBAVIČKA br.1 09:00 – 17:00 N E R A D I
18 ŠALTERSKA POŠTA 71124 SARAJEVO BEHDŽETA MUTEVELIĆA do br. 2C 08:00 – 16:00 N E R A D I
19 ŠALTERSKA POŠTA 71125 SARAJEVO DŽEMALA BIJEDIĆA br.37 08:00 – 16:00 N E R A D I
20 ŠALTERSKA POŠTA 71127 SARAJEVO MUHAMEDA EF. PANDŽE bb ZATVORENA ZATVORENA
21 ŠALTERSKA POŠTA 71140 SARAJEVO SAFVET BEGA BAŠAGIĆA bb 08:00 – 16:00 N E R A D I
22 ŠALTERSKA POŠTA 71141 SARAJEVO ĆURČILUK MALI BR. 2 08:00 – 16:00 N E R A D I
23 ŠALTERSKA POŠTA 71142 SARAJEVO MUSTAFE DOVADŽIJE br.17 ZATVORENA ZATVORENA
24 ŠALTERSKA POŠTA 71143 SARAJEVO SARAČI br.50 ZATVORENA ZATVORENA
25 ŠALTERSKA POŠTA 71145 SARAJEVO BISTRIK DO 41 ZATVORENA ZATVORENA
26 ŠALTERSKA POŠTA 71160 SARAJEVO TRG SOLIDARNOSTI br.37 08:00 – 16:00 N E R A D I
27 ŠALTERSKA POŠTA 71161 SARAJEVO BREZANSKA bb 08:00 – 16:00 N E R A D I
28 ŠALTERSKA POŠTA 71162 SARAJEVO SAFETA HADŽIĆA br.107 08:30 – 16:30 N E R A D I
29 IZDVOJENI ŠALTER SUD BIH KRALJICE JELENE 88 08:00 – 15:30 N E R A D I
30 ŠALTERSKA POŠTA 71163 SARAJEVO SAFETA ZAJKE bb 08:00 – 16:00 N E R A D I
31 POŠTA 71165 SARAJEVO TRG GRADA PRATOA br. 10 08:00 – 15:00 08:00 – 15:00
32 ŠALTERSKA POŠTA 71166 SARAJEVO TRG ZAVNOBIHA br.17 08:00 – 16:00 N E R A D I
33 IZDVOJENI ŠALTER IZDV. ŠALTER MUP NOVI GRAD PRVOMAJSKA 22 07:30 -15:00 N E R A D I
34 IZDVOJENI ŠALTER IZDV. ŠALTER MOJMILO OLIMPIJSKA br.52 08:00 – 15:00 N E R A D I
35 ŠALTERSKA POŠTA 71167 SARAJEVO BULEVAR BRANILACA DOBRINJE bb 08:00 – 16:00 N E R A D I
36 POŠTA 71210 ILIDŽA RUSTEM PAŠINA br.13 08:00 – 16:00 08:00 – 15:00
37 IZDVOJENI ŠALTER 71210 BINGO STUPSKA 09:00 – 15:30 N E R A D I
38 IZDVOJENI ŠALTER IZDV. ŠALTER TC AVAZ DŽEMALA BIJEDIĆA br.185 09:00 – 15:00 N E R A D I
39 IZDVOJENI ŠALTER HOTEL HAN BJELAŠNICA BJELAŠNICA ZATVORENA ZATVORENA
40 ŠALTERSKA POŠTA 71211 SARAJEVO KURTA SCHORKA BR.36 09:00 – 17:00 N E R A D I
41 ŠALTERSKA POŠTA 71212 HRASNICA HALID BEGA HRASNICE BR.8 09:00 – 17:00 N E R A D I
42 ŠALTERSKA POŠTA 71213 OTES OTEŠKOG BATALJONA 53 08:30 – 16:30 N E R A D I
43 ŠALTERSKA POŠTA 71214 BUTMIR BUTMIRSKA CESTA BR. 58 08:00 – 16:00 N E R A D I
44 POŠTA 71215 BLAŽUJ MALI KISELJAK br.15 08:00 – 15:00 N E R A D I
45 ŠALTERSKA POŠTA 71216 OSJEK OSIK 105 08:30 – 16:30 N E R A D I
46 POŠTA 71217 RAKOVICA RAKOVIČKA CESTA BR. 362 08:30 – 16:00 N E R A D I
47 ŠALTERSKA POŠTA 71218 SOKOLOVIĆ KOLONIJA UMIHANE ČUVIDINE bb ZATVORENA ZATVORENA
48 ŠALTERSKA POŠTA 71219 SARAJEVO HIFZI BJELEVCA br.126 08:00 – 16:00 N E R A D I
49 POMOĆNA POŠTA 71223 TRNOVO TRNOVO BB 09:00 – 12:00 N E R A D I
50 POŠTA 71240 HADŽIĆI HADŽELI br.116 08:30 – 15:00 08:30 – 15:00
51 POŠTA 71243 PAZARIĆ BJELAŠNIČKA br. 64 08:30 – 15:30 N E R A D I
52 POŠTA 71244 TARČIN MRĐANA ĐOKE br. 56 08:30 – 15:30 N E R A D I
53 POŠTA 71320 VOGOŠĆA JOŠANIČKA br.32 08:00 – 16:00 08:00 – 14:30
54 POŠTA 71321 SEMIZOVAC NOVA CESTA br. 15 08:00 – 15:00 N E R A D I
55 ŠALTERSKA POŠTA 71322 HOTONJ HOTONJ bb 08:00 – 16:00 N E R A D I
56 ŠALTERSKA POŠTA 71323 KOBILJA GLAVA KOBILJA GLAVA bb 08:00 – 16:00 N E R A D I
57 POŠTA 71380 ILIJAŠ BOGUMILSKA br. 4 08:30 – 15:00 08:30 – 15:00
58 IZDVOJENI ŠALTER IZDV. ŠALTER STARI ILIJAŠ STARI ILIJAŠ BB 08:00-14:00 08:00-14:00
59 POMOĆNA POŠTA 71383 NIŠIĆI NIŠIĆI bb 08:00 – 10:00 N E R A D I
60 POMOĆNA POŠTA 71385 SREDNJE SREDNJE bb 08:00 – 10:00 N E R A D I
61 ŠALTERSKA POŠTA 71387 PODLUGOVI MOŠEVIČKA br . 33 07:30 – 15:00 N E R A D I

Napominjemo da je predviđeno vrijeme trajanja Pilot projekta kartičnog plaćanja na gore navedenim šalterima BH Pošte do 31.12.2020. godine.