Reklama Mastercard BH Pošta 255×175
Reklama Mastercard BH Pošta 255×175
Reklama Mastercard BH Pošta 255×175

Nastavljena je realizacija Pilot projekta kartičnog plaćanja bez naknade na šalterima BH Pošte.

Usluga kartičnog plaćanja bez naknade proširena je na područja Unsko-Sanskog i Bosanskopodrinjskog kantona, te se sa poštama u Sarajevu, Tuzli i Zenici realizuje na ukupno 30 šaltera BH Pošte.

Sistem kartičnog plaćanja režija i drugih usluga bez naknade za kartično plaćanje znači da se usluga kartičnog plaćanja na šalterima BH Pošte pruža pod istim uslovima kao plaćanje gotovinom. Građani na ovaj način mogu svoje obaveze plaćati brzo, sigurno i jednostavno, sa još boljom kontrolom i uvidom u potrošnju.

Kartično plaćanje bez naknade podrazumijeva da se prilikom plaćanja karticom neće obračunavati provizija na kartično plaćanje, dok cijene za poštanske usluge ostaju na snazi po važećem Cjenovniku BH Pošte.

Usluga kartičnog plaćanja bez naknade za kartično plaćanje dostupna je za sve korisnike MasterCard, Maestro, Visa, Visa Classic i Visa Electron platnih kartica i to u sljedećim jedinicama BH Pošte:

Redni broj Poštanski broj Naziv pošte Adresa/Ulica RADNO VRIJEME POSTE
Ponedeljak Petak     SUBOTA
Od do od-do
1 2 3 4 5 6 7
CENTAR POŠTA SARAJEVO
1 71101 Sarajevo Obala Kulina bana br.8 08:00 16:00 NE RADI
2 71104 Sarajevo – Ferhadija Ćemaluša 08:00 16:00 08:00-15:00
3 71108 Sarajevo Višnjik br.40 08:00 16:00 NE RADI
4 71120 Sarajevo Zmaja od Bosne br.88 08:00 16:00 NE RADI
5 71120 IŠ BCC Džemala Bijedića br.160 09:00 20:00 09:00-20:00
6 71121 Sarajevo – Mercator Ložionička br.16 09:00 20:00 09:00-20:00
7 71122 Sarajevo – Željeznička Put života bb 08:00 16:00 NE RADI
8 71122 Sarajevo – SCC – Izd. šalter Vrbanja 1 10:00 21:00 (Pon-Ned)
9 71123 Sarajevo – Kovačići Grbavička 1 08:00 16:00 NE RADI
10 71125 Sarajevo – Kumrovec Džemala Bijedića 08:00 16:00 NE RADI
11 71141 Sarajevo – Latnska ćuprija Ćurčiluk mali 2 08:00 16:00 NE RADI
12 71166 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a br.17 07:30 17:30 08:00-15:00
13 71167 Sarajevo Bul branilaca Dobrin… 08:00 16:00 NE RADI
14 71210 llidža Rustempašina br.13 08:00 16:00 08:00-15:00
15 71215 Blažuj Mali Kiseljak br.15 08:00 15:00 NE RADI
16 71240 Hadžići Hadželi br.116 08:30 15:00 08:30-15:00
17 71320 Vogošća Jošanička br.32 08:00 16:00 08:00-14:30
18 71380 llijaš Bogumilska 4 08:30 15:00 08:30-15:00
CENTAR POŠTA ZENICA
19 72101 Zenica Masarikova 46 08:00 17:00 08:00-15:00
20 72102 Zenica Kralja Tvrtka i br.2 07:30 17:00 08:00-15:00
21 72106 Zenica Londža 83 09:00 17:00 NE RADI
CENTAR POŠTA BIHAĆ
22 77101 Bihać Bosanska 3 07:00 16:30 NE RADI
23 77101 IŠ Bingo Žrtava srebreničkog genocida 09:00 21:00 09:00-21:00 SUB.
09:00-16:10 NED.
24 77220 Cazin Trg zlatnih ljiljana bb 07:00 16:00 NE RADI
25 77220 IS City centar Mala Lisa bb 11:00 18:10 11:00-18:10
CENTAR POŠTA GORAŽDE
26 73101 Goražde Ferida Dizdarevića 3 08:00 17:00 08:00-13:30

Pilot projekat kartičnog plaćanja na šalterima BH Pošte produžen je do 30.06.2022. godine.