Digital
Digital
Digital

“JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo i Mikrokreditno društvo „Digital Finance International“ d.o.o. Banja Luka zaključili su Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Ovim Ugovorom građanima je u poštanskim jedinicama na 78 lokacija olakšan način za apliciranje za kredit kod MDK „DFI“ d.o.o. Banja Luka i podizanje kredita odobrenog od strane MKD „DFI“ Banja Luka. Takođe je omogućeno da se u svim poštanskim jedinicama “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo može izvršiti uplata rate kredita MKD „DFI“ Banja Luka.

Ugovor između BH Pošte i Mikrokreditnog društva „Digital Finance International“ ima za cilj olakšati građanima u svakodnevnim i mjesečnim obavezama posjećivanja šaltera za naplatu rata kredita. Time su potvrđena nastojanja BH Pošte da korisnicima uštede vrijeme i olakšaju procedure kako bi bez posebnog zadržavanja završili svoje obaveze.