Tašlihan FDC
Tašlihan FDC
Tašlihan FDC

“Tašlihan” je motiv na našoj novoj poštanskoj marki i FDC koverti koji su danas izašli iz štampe. Tašlihan je bio jedan od tri sarajevska karavan – saraja, koji su služili za smještaj ljudi i konja. To je zapravo bio veliki dvor u kojem se mogao smjestiti cijeli karavan tovarnih konja i trgovaca. Bio je najveći i najreprezentativniji han u regiji i jedini je u Sarajevu tada bio nadsvođen olovnim kupolama.

Potpuno je uništen 1879. godine, a ostaci hana uklonjeni su 1912. godine, osim dijela zidova izgrađenih uz Bezistan.

U okviru projekta sanacije otkriven je dio temelja Tašlihana, te je od 2004. godine progašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine i nalazi se u dvorištu Hotela Evropa u Sarajevu.

Marka je izašla u 10.000 primjeraka, a nominalna vrijednost je 1 KM. Autor je Mufid Garibija.