žENEVA (3)
žENEVA (3)
žENEVA (6)
žENEVA (4)
žENEVA (5)
žENEVA (3) žENEVA (6) žENEVA (4) žENEVA (5)

Danas je u Ženevi počeo Treći vanredni kongres Svjetskog poštanskog saveza. Glavna tema kongresa je odabir načina obračuna naknada za uručenje malih paketa, za koji će glasati više od 140 zemalja svijeta.

Delegaciju Bosne i Hercegovine koju predvodi pomoćnik ministra u Sektoru za komunikacije i informatizaciju Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Vlatko Drmić, čine i predstavnici
bh. poštanskih operatera. BH Poštu predstavljaju generalni direktor, Mirsad Mujić i izvršni direktor Sektora za razvoj i informacione sisteme, Nedim Matoruga.

Naime, zemlje članice UPU-a, od kojih je jedna i BiH, odlučile su ove godine sazvati Vanredni kongres kako bi ubrzale potencijalne revizije sistema naknada, poznatih i kao terminalne pristojbe, nakon što je nekoliko zemalja izrazilo zabrinutost zbog pokrivanja troškova i narušavanja tržišta prema postojećoj metodologiji.

Od vanrednog Kongresa zatražit će se da razmotri tri prijedloga – jedan koji bi ubrzao promjene stope prema sadašnjoj metodologiji, drugi koji bi omogućio zemljama da samostalno deklariraju svoje stope i treći prijedlog konvergencije koji spaja dva.

Sljedeći redovni kongres zakazan je za avgust 2020. godine.