VELIKA BRITANIJA I JAPAN – Zabranjeni Predmeti

VELIKA BRITANIJA I JAPAN – Zabranjeni predmeti

Ovlašteni poštanski operater Velike Britanije, Royal Mail uključujući i Parcelforce, obavijestio nas je o strogoj zabrani otpreme proizvoda koji sadrže oštricu u svim vrstama poštanskih pošiljki koje glase za Veliku Britaniju. Ova zabrana podrazumijeva: sve vrste noževa, uključujući i kuhinjske bez obzira na veličinu i izgled, noževe za hljeb, oštrice koje se mogu koristiti za hobi kao što su skalpeli i slično, alatke za poljoprivredu ako sadrže oštrice, bilo kakve predmete koji imaju oštricu, mesarske noževe uključujući i satare, noževe iz pribora za jelo, makaze, sportska oprema sa oštricom, replike i ručno rađene oštrice, žilete, brijače i britve ako je oštrica otvorena, sve vrste sjekira, mačeva i mačeta. Ukoliko se pronađu u poštanskim pošiljkama, ovakvi proizvodi će se smatrati zabranjenim i s njima će se postupati u skadu sa propisima Velike Britanije.

Ovlašteni poštanski operater Japana takođe nas je obavijestio o zabrani otpreme vatrenog oružja i njihovih dijelova i komponenti, municije, narkotika, droga, psihotropskih materija i slično u svim vrstama poštanskih pošiljki koje glase za Japan.

Italija – štrajk

Italija – štrajk

Ovlašteni poštanski operater Italije, Poste Italiane, obavijestio nas je da je od 10.02.2024. godine počeo opšti štrajk većih razmjera koji obuhvata i osoblje na aerodromima. S tim u vezi, došlo je do većih kašnjenja u preradi, prenosu i dostavi svih vrsta međunarodnih poštanskih pošiljaka u otpremi i prispijeću.

Isplaćene Januarske Penzije

Isplaćene januarske penzije

Naši poštari bili su vrijedni i isplatili su januarske penzije svim penzionerima koji svoj novac primaju putem BH Pošte!
Znamo koliko je važno da penzioneri što prije dobiju svoj novac! Zato se trudimo da isplata penzija na kućne adrese bude završena u što kraćem roku.

Hvala što nam vjerujete!

Mi smo tu zbog Vas!

KINA – Informatički Problemi

KINA – Informatički problemi

Ovlašteni poštanski operater Kine, China Post, obavijestio je poštanske operatere da od 04.02.2024. godine dolazi do prekida u otpremi elektronskih podataka zbog nadogradnje sistema praćenja. Ovo će se odraziti na dostupnim informacijama u sistemu praćenja (track&trace).

Moguća Kašnjenja Pošiljki U Italiji

Moguća kašnjenja pošiljki u Italiji

Ovlašteni poštanski operater Italije, Poste Italiane, obavijestio nas je da je za 09.02.2024. godine najavljen opšti štrajk koji obuhvata i osoblje na aerodromima. S tim u vezi, mogu se očekivati kašnjenja u preradi, prenosu i dostavi svih vrsta međunarodnih poštanskih pošiljki u otpremi i prispijeću.

BELGIJA – Štrajk

BELGIJA – Štrajk

Ovlašteni poštanski operater, Belgije, bpost, obavijestio nas je da je njihov sindikat najavio 24-časovni štrajk koji počinje u noći 07.02.2024. godine. Zbog toga se u narednim danima mogu očekivati kašnjenja u preradi, prenosu i dostavi svih vrsta međunarodnih poštanskih pošiljaka u otpremi i prispijeću.

JAPAN – Informatički Problemi

JAPAN – Informatički problemi

Ovlašteni poštanski operater Japana, Japan Post Co., Ltd, obavijestio nas je da će 10. i 11. februara 2024. godine doći do prekida u otpremi elektronskih podataka zbog radova na održavanju sisema praćenja. Ovo će se odraziti na dostupnim informacijama u sistemu praćenja (track &trace).

U Finskoj Zbog štrajka Moguća Kašnjenja Pošiljki

U Finskoj zbog štrajka moguća kašnjenja pošiljki

Ovlašteni poštanski operater Finske, Posti Jakelu Ltd, obavijestio nas je da je njihov sindikat najavio opšti štrajk 01. i 02. februara 2024. godine. Zbog toga se u narednim danima mogu očekivati kašnjenja u preradi, prenosu i dostavi svih vrsta međunarodnih poštanskih pošiljki u otpremi i prispjeću.

Pošta 71211 Na Aerodromu Sarajevo Neće Raditi 1. Februara

Pošta 71211 na Aerodromu Sarajevo neće raditi 1. februara

Poštovani korisnici,

zbog selidbe u drugi poslovni prostor, Pošta 71211 Sarajevo na Međunarodnom aerodromu Sarajevo neće raditi 01.02.2024. godine sa korisnicima. Pošta na aerodromu nastavlja sa radom po standardnom radnom vremenu od 02.02.2024. godine.

U Francuskoj Zbog Blokade Puteva Kasni Dostava Pošiljki

U Francuskoj zbog blokade puteva kasni dostava pošiljki

Ovlašteni poštanski operater Francuske, La Poste, obavijestio nas je da od 23.01.2024. godine dolazi do blokada glavnih saobraćajnica i lokalnih puteva zbog protesta poljoprivrednika. Ovo stanje uzrokovalo je poremećaje poštanskog prometa, tako da dolazi do kašnjenja u prijemu, otpremi, preradi i dostavi svih vrsta međunarodnih poštanskih pošiljki.