Civ01

Predstavnici Civilne zaštite JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo nastavljaju sa čišćenjem pošta stradalih u poplavama. Tokom vikenda pripadnici CZ Centra pošta Goražde, Centra pošta Sarajevo i Glavnog poštanskog centra pomagali su u čišćenju glavne Pošte u Maglaju, te Pošte u Zavidovićima. Prema njihovim riječima, veći dio posla je odrađen, a slijede dezinfekcija i dezinsekcija.

U toku ove sedmice nastavljaju se radovi na pošti u Maglaju, te su pripadnici CV BH Pošte već raspoređeni na terenu po danima kako bi se ova pošta što prije osposobila za rad u punom kapacitetu.

Očekuje se da će akcija čišćenja trajati dok god se za to ukazuje potreba. Tako je i sa drugim poštama koje su ugrožene. Podsjećamo da još uvijek ne rade Pošte u Topčić polju i u Željeznom polju, te se njihova sanacija tek očekuje.